Blaski i cienie nauki zdalnej oczami gdańskich uczniów

Rząd myśli tylko o tym jakby tu zaszczepić całe społeczeństwo, a w cieniu koronawirusowej propagandy rośnie pokolenie w przyszłości niedouczonych, schorowanych, uzależnionych od internetu i bez wykształconych więzi społecznych Polaków. Narodowa kwarantanna i nauczanie zdalne wywierają coraz bardziej negatywny wpływ zarówno w sferze zdrowia fizycznego jak i psychicznego izolowanych dzieci i młodzieży.         

Jak donosi portal trojmiasto.pl Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska na podstawie specjalnie stworzonej ankiety wypełnionej online przez ok. 6 tys. uczniów lokalnych szkół, sporządziła raport o zdalnym nauczaniu w mieście. I nie jest on optymistyczny. Choć w porównaniu z wiosenną raczkującą edukacją zdalną udało się ujednolicić we wszystkich placówkach system pracy oraz więcej uczniów ocenia lekcje prowadzone online dobrze, a nawet bardzo dobrze, to dalej istnieją poważne mankamenty wykluczające na dłuższą metę taką formę nauczania.             

Gdańscy uczniowie najbardziej skarżą się na ogrom treści do samodzielnego przyswojenia, znacznie większą ilość prac domowych w porównaniu z edukacją stacjonarną oraz problemy zdrowotne natury psychicznej począwszy od częstego chwilowego złego samopoczucia po silny długotrwały stres i fizycznej od kłopotów ze wzrokiem po bóle kręgosłupa. Z ankiety wynika, że uczniowie aby zaliczyć planowe e-lekcje i odrobić zadane prace domowe spędzają praktycznie cały dzień, aż do późnych godzin wieczornych, przed monitorem komputera.            

Radni MRMG przekazali raport o stanie edukacji zdalnej w mieście zastępcy prezydent Gdańska ds. edukacji i usług społecznych w nadziei, że pomoże on dyrektorom i nauczycielom gdańskich szkół zlikwidować uciążliwe dla uczniów mankamenty edukacji zdalnej. Komentarze internautów rzucają jeszcze dodatkowe światło na sprawę zwracając uwagę na trudną sytuację rodziców, którzy często po pracy muszą z dziećmi godzinami ogarniać nowy niezrozumiały materiał oraz na przyszłość naszego kraju, kiedy te koronawirusowe roczniki, aspołeczne i niedouczone, wejdą na rynek pracy i będą stanowić trzon życia publicznego.                      
Więcej na stronie:  https://m.trojmiasto.pl/wiadomosci/Jak-dziala-zdalna-edukacja-Mlodziez-przedstawila-raport-n151941.html

Opracowanie BC 


Źródło:   

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz