Drogą S17 szybciej z Lublina do Warszawy. A co z ekspresówkami do Zamościa i Chełma?

Powstają nowe drogi ekspresowe, przebudowywane i remontowane są drogi i mosty – drogowcy z lubelskiego oddziału GDDKiA podsumowują 2019 rok i zdradzają plany na 2020.

W 2019 roku drogowcy udostępnili kierowcom pięć odcinków trasy S17 pomiędzy końcem przyszłej obwodnicy Kołbieli, a węzłem Kurów Zachód (łącznie prawie 72 km). Na kolejnych blisko 24 kilometrach S17 w kierunku Warszawy, od węzła Lubelska do końca budowanej obwodnicy Kołbieli trwają prace budowlane. Podobnie jest na obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego (o długości blisko 10 km).

Krótsze podróże do Warszawy

Dzięki nowym odcinkom drogi skraca się czas podróż pomiędzy Warszawą a Lublinem, Chełmem i Zamościem. Już teraz ok. 153-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej, od końca przyszłej obwodnicy Kołbieli do końca obwodnicy Piask, pozwala pokonać tę trasę samochodem osobowym w około 80 minut. W 2020 roku, po ukończeniu pozostałych odcinków S17 podróż od skrzyżowania z drogą krajową nr 2 do rozjazdu na Zamość lub Chełm na końcu obwodnicy Piask będzie można przebyć w około 100 minut.

S19

Kolejne miasto do którego skróci się czas dojazdu to Rzeszów. Poprzez drogę S19 Rzeszów zyska nie tylko szybkie, bezpieczne połączenia z Lublinem, ale także za sprawą S17 z Warszawą. Na przełomie 2017 i 2018 roku GDDKiA podpisało umowy z wykonawcami sześciu odcinków o łącznej długości około 75 km. W roku 2019 drogowcy otrzymali wszystkie decyzje zezwoleń na realizację inwestycji drogowych i rozpoczęli prace w terenie na wszystkich odcinkach drogi S19 od Lublina do granicy województw lubelskiego i podkarpackiego.

W stronę Białegostoku, Chełma i Zamościa

W trakcie opracowywania są dokumenty potrzebne do budowy dróg ekspresowych S12, S17 i S19 o łącznej długości ok. 332 km i wartości 12,3 mld zł.

Aktualnie w przygotowaniu jest dokumentacja dla odcinka S19 biegnącego na północ od Lublina przez teren województwa mazowieckiego do granicy z województwem podlaskim (łączna długość to ok. 138 km).

Trwają także prace nad koncepcją programową dla obwodnicy Chełma w ciągu S12, a w 2019 roku drogowcy podpisali umowy na opracowanie koncepcji programowych dla pozostałych dwóch odcinków, od Piask do Chełma i od Chełma do Dorohuska (łączna długość to ok. 75 km). W rękach projektantów jest również opracowywanie dokumentacji na blisko 120 km S17 od Piask do granicy z Ukrainą w Dorohusku.

Dla odcinków od Piask do węzła Zamość Sitaniec i od węzła Zamość Wschód do początku obwodnicy Hrebennego opracowywana jest koncepcja programowa, a dla odcinków od węzła Łopiennik do węzła Krasnystaw Północ oraz od węzła Zamość Sitaniec do węzła Zamość Wschód materiały do decyzji środowiskowej oraz elementy koncepcji programowej.

Przebudowa istniejących dróg krajowych

W grudniu 2019 roku zakończono gruntowną przebudowę drogi krajowej nr 48 na odcinku Moszczanka – Kock pomiędzy Krępą a węzłem Kock Północ na skrzyżowaniu z S19  łącznie z odcinkiem dawnej DK19 od ronda do węzła na S19. Koszt przebudowy ponad 10-kilometrowego odcinka wyniósł ok. 42 mln zł.

Trwają również prace budowlane związane z rozbudową drogi krajowej nr 74 pomiędzy Frampolem  a  Gorajcem.  Wartość całej inwestycji wraz z nadzorem wynosi blisko 77 mln zł. Planowany termin wykonania prac to październik 2020. Ta inwestycja jest zapowiedzią gruntownych zmian jakie czekają DK74 pomiędzy Janowem Lubelskim, a granicą z Ukrainą w Zosinie. W opracowaniu znajduje się dokumentacja dla ponad 86 km tej trasy.

W opracowaniu są również dokumentacje projektowe dla rozbudowy drogi krajowej nr 48 na odcinku od Dęblina do Moszczanki, DK17 od Zamościa do Łabuń oraz drogi krajowej nr 63 od granicy województwa mazowieckiego do Łukowa.

Drogowcy podpisali już umowę na rozbudowę i wzmocnienie nawierzchni drogi oraz budowę ronda turbinowego w Turce na drodze krajowej nr 82. Planowany termin wykonania przedmiotu umowy to wrzesień 2020 roku, a wartość umowna to ponad 10 mln zł.

Remonty mostów

W listopadzie 2019 roku zakończył się remont mostu na drodze krajowej nr 2 w Woskrzenicach, a także wymiana nawierzchni chodnika na wiadukcie w ciągu drogi nr 19 w Niedrzwicy Dużej oraz remont gzymsów na moście przez Wisłę w ciągu DK74 w Annopolu. Przebudowywany jest most na Wieprzu w ciągu drogi 74 w Szczebrzeszynie, a prace zakończą się w przyszłym roku.

Źródło: GDDKiA Lublin za:

Dodaj komentarz