Czy Dorota Olko z partii Razem to analfabetka?

W czasie dyskusji telewizyjnej, okazało się, że komunistka z partii Razem, rzecznik tej partii, pani Dorota Olko w ogóle nie zna zapisów Konstytucji – to typowy lewacki beton intelektualny.

Podajemy prosty przykład, łatwy do sprawdzenia i jednoznacznego rozstrzygnięcia. Rozstrzygano kwestię, co jest ważniejsze – prawo unijne, czy polskie, jaka jest hierarchia obowiązywania prawa w Polsce?

Konstytucja mówi, że pierwszeństwo ma prawo Unii Europejskiej. Jesteśmy członkami Unii Europejskiej…

I tutaj musimy przerwać cytowanie, ponieważ rozpoczyna się harmider i przekrzykiwanie męczące uszy i głowe, jak to w tego typu programach zazwyczaj jest. Ale to co mamy wystarczy. Jest to stanowcze stwierdzenie rzeczniczki komunistów z partii Razem, sprawdźmy zatem, co na ten temat stanowią dokumenty.

 Konstytucja RP 

Rozdział I
RZECZPOSPOLITA 

 Art. 4. 1.  Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.  
             2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. 
 Art. 8. 1.  Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. 
 Rozdział III
ŹRÓDŁA PRAWA

Art. 87.  1.Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: 
Konstytucja, 
ustawy, 
ratyfikowane umowy międzynarodowe 
oraz rozporządzenia.

Zatem jak widzimy, hierarchia prawa jest określona w Konstytucji jednoznacznie.  Ratyfikowane umowy międzynarodowe, a taką umową jest umowa o Unii Europejskiej, są dopiero trzecie w ważności stosowania prawa w Polsce, po Konstytucji oraz po ustawach. I bardziej wprost i jednoznacznie nie da się tego zapisać.

Jak skomentować takie lewackie nieuctwo wrzeszczące nieustannie „KONSTYTUCJA”?

Tutaj mamy spory wybór. Albo głupota, nieuctwo, brak kompetencji czytania ze zrozumieniem, analfabetyzm. Albo złośliwa próba manipulacji, tępa komusza inżynieria społeczna, pogarda dla obowiązującego w Polsce prawa, chęć narzucenia swoich poglądów siłą?

Wybór zdefiniowania zawartości komuszych mózgownic pozostawiam już Państwu.

Jacek Biel

Dodaj komentarz