Centrum Integracji Społecznej w Borku oficjalnie otwarte!

Operacja pn. „Budowa Centrum Integracji Społecznej w Borku” mająca na celu stworzenie warunków do samorealizacji oraz integracji społeczności Borku determinujących rozwój miejscowości poprzez udostępnienie jej mieszkańcom budynku świetlicy wiejskiej – dokończenie budowy Centrum Integracji Społecznej w Borku współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 15 sierpnia 2020 roku odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Integracji Społecznej w Borku. Przybyłych na spotkanie zaproszonych gości, radnych i sołtysów sąsiednich wsi, a przede wszystkim  mieszkańców Borku przywitał Burmistrz Korfantowa – Janusz Wójcik oraz sołtys wsi Borek – Małgorzata Siwek. Podczas uroczystości obecny był ksiądz proboszcz Roman Halupczok, który poświęcił nowo wybudowany budynek przypominając o tym, iż dom (w tym wypadku świetlica) jest konieczny do prawidłowego rozwoju osoby ludzkiej oraz wspólnoty. Człowiek bowiem z natury jest istotą społeczną otwartą na bogactwo duchowe innych osób. Dzięki więzi jaką tworzy wspólnota można cieszyć się przekazywaniem wartości oraz kultury.

Burmistrz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Korfantowie Pan Ryszard Duś i sołtys wsi wspólnie przecięli wstęgę symbolizującą zakończenie budowli i oddanie obiektu do użytkowania mieszkańcom sołectwa. Podczas przemowy nie zabrakło podziękowań dla wszystkich tych, którzy zaangażowali się w realizację przedsięwzięcia „Budowa Centrum Integracji Społecznej w Borku”. Burmistrz swoje podziękowania skierował w kierunku poprzedniej sołtys Borku – Pani Romany Tyrały, która przez kilka kadencji wytrwale walczyła o świetlicę w miejscowości, a następnie pałeczkę przekazała obecnej sołtys – Pani Małgorzacie Siwek. Podziękowania zostały również złożone na ręce Pani Marioli Przyklenk – lokalnej przedsiębiorcy, która przez wiele lat udostępniała swoją salę mieszkańcom Borku. W ramach podziękowania przekazane zostały drobne upominki promujące gminę Korfantów.

Swoją obecnością  otwarcie świetlicy zaszczyciła Pani Elżbieta Harhura – prezes Nyskiego Księstwa Jezior i Gór  za pośrednictwem którego to stowarzyszenia, gmina Korfantów pozyskała środki na dokończenie budowy centrum integracji. Prezes życzyła mieszkańcom Borku oraz użytkownikom centrum integracji społecznej,  by chwile spędzone w świetlicy były rozwojowe, a także pozwoliły tworzyć ciekawe pomysły i aktywizować lokalną społeczność.

Wszyscy przybyli  mieszkańcy oraz zaproszeni goście wznieśli  również symboliczny toast oraz  delektowali się przygotowanym na tę okazję tortem. Uroczystość otwarcia uświetnił występ kabaretu „Ohne Chance” z Rzymkowic oraz występ zespołu „Przyjaciele”.

Podczas uroczystości można było przejrzeć kronikę miejscowości, a także podziwiać wystawę prac dzieci oraz zdjęcia z zajęć dla najmłodszych, które miały miejsce w przeddzień otwarcia świetlicy. W dniach 13 i 14 sierpnia Sołectwo Borek zorganizowało imprezę dla dzieci z Borku i Kuźnicy Ligockiej. Były odwiedziny strażaków z OSP w Przechodzie, Pani policjantki z Komisariatu Policji w Korfantowie, odbyły się także  konkursy zręcznościowe, plastyczne oraz warsztaty decoupage.

Operacja pn. „Budowa Centrum Integracji Społecznej w Borku”, mająca na celu stworzenie warunków do samorealizacji oraz integracji społeczności Borku determinujących rozwój miejscowości poprzez udostępnienie jej mieszkańcom budynku świetlicy wiejskiej – dokończenie budowy Centrum Integracji Społecznej w Borku współfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość realizowanej operacji „Budowa Centrum Integracji Społecznej w Borku” wynosi: 475 625,93 zł, w tym ze środków EFRROW: 127 260,00 zł

Świetlica wiejska w Borku jest przystosowana do organizacji imprez dla maksymalnie 60 osób. Ma dobrze wyposażoną kuchnię w sprzęt  agd  oraz zastawę stołową dla 60 osób. W budynku znajdują się dwie toalety, z czego jedna przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych.

źródło: Gmina Korfantów

Dodaj komentarz