Akt oskarżenia w sprawie niegospodarności w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A. w Katowicach za lata 2011-2013

Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do Sądu Okręgowego w Katowicach akt oskarżenia kończący prowadzone przez Delegaturę CBA w Katowicach wielowątkowe śledztwo w sprawie niegospodarności w jednej  z największych spółek samorządowych w województwie śląskim, tj. Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A., a także spółkach zależnych.

Akt oskarżenia dotyczy 18 podejrzanych, w tym byłych pracowników zarządu GPW S.A., GPW Dystrybucja Sp. z o.o., Górnośląskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Ekoenergia Silesia S.A., wiceprezesa zarządu jednego z największych w kraju Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz przedsiębiorców.

Wymienionych oskarżono o popełnienie łącznie 37 przestępstw związanych głównie z wyrządzeniem w latach 2011-2013 szkody w majątku Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. i spółek zależnych w kwocie łącznej około 132 mln. zł.

Ustalenia śledztwa wskazują, że osoby odpowiedzialne za sprawy majątkowe wymienionych spółek samorządowych angażowały pieniądze z majątku tych spółek bez szczegółowej analizy sytuacji finansowej kontrahenta, bez analizy ryzyka inwestycji, bez stosownego zabezpieczenia zwrotu wierzytelności w szereg inwestycji (poprzez zakup obligacji, certyfikatów Funduszu Inwestycyjnych Zamkniętych, pożyczki długoterminowe) prowadzonych przez podmioty spoza grupy kapitałowej, niezwiązane z profilem działalności GPW S.A. jako producenta i dystrybutora wody.

Na poczet przyszłych kar zabezpieczono kilkanaście milionów złotych.

  • źródło: www.cba.gov.pl

Dodaj komentarz