Zatrzymać rosyjski terroryzm!

Świętym obowiązkiem wszystkich narodów obecnie jest pomóc walczącej Ukrainie. Pełnoskalowa wojna przeciwko Ukrainie rozpoczęta przez Rosję 24 lutego 2022 r., Poprzedzona była okupacją Krymu i części wschodniej Ukrainy w 2014 r., rosyjskie wojny napastnicze toczyły się wcześniej – przeciwko Czeczeńskiej Republice Iczkerii rozpoczęte w 1994 r. oraz agresja na Gruzję w 2008 roku. Ciągłe usiłowania dyktowania swojej woli republikom postsowieckim świadczą, że Rosja w dalszym ciągu jest nosicielem najgorszych tradycji rosyjskiego imperium. Rosja otwarcie deklaruje swoje imperialne zamiary. Moskwa dąży do wchłonięcia byłych republik sowieckich i zrekonstruowania czegoś na wzór Związku Sowieckiego.

Cały świat już się przekonał, że Rosjanie dokonują teraz ludobójstwa. Niestety, nie rozliczono Rosji Sowieckiej z poprzednich przestępstw przeciwko ludzkości: milionów ofiar głodu na Ukrainie i Powołżu, setek tysięcy
Polaków deportowanych oraz pomordowanych w latach 30. i 40. XX wieku, deportację całego narodu Tatarów krymskich z Krymu w 1944 roku.

Pomimo rozpętania II wojny światowej wspólnie z Hitlerem, zamordowania 22 tys. polskich oficerów – jeńców wojennych, podbicia Litwy, Łotwy, Estonii, Besarabii, częściowo Finlandii, Rosja została zaliczona do grona głównych zwycięzców II wojny światowej. Tym samym zdradzono narody europejskie i pozwolono, by Rosja ustanowiła tam swoje porządki, swój „ruskoj mir”. Nie zważając na miliony ofiar systemu sowieckiego, wolny świat wyraził zgodę, by Moskwa zajęła prestiżowe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Pobłażanie
FR i kolejnym jej agresjom oraz zbrodniom popełnianym w zaatakowanych państwach, począwszy od Mołdawii, Iczkerii (Czeczenii), Gruzji, Polsce (10 kwietnia 2010 r. – zniszczenie samolotu prezydenckiego z polską delegacją
państwową), Syrii i Ukrainie (od 2014 r.) wręcz zachęcało Rosję do następnych agresji.

Retoryka Rosji od setek lat jest podobna: permanentne kłamstwa i obłuda, nienawiść do innych narodów.

Obecnie Rosja okupuje Białoruś i wbrew woli narodu białoruskiego wciąga ten kraj w swoją brudną wojnę. Jeśli pozwolimy Rosji na realizację jej polityki imperialnej, to zagrożona jest cała ludzkość. Teraz pod przywództwem Putina Rosjanie niszczą na Ukrainie kolejne miasta i wioski oraz dążą do fizycznej likwidacji całego narodu ukraińskiego. Mordują ludność cywilną, rabują i gwałcą, nie oszczędzając nawet dzieci i noworodków. Rosja nie honoruje żadnych konwencji międzynarodowych. Stosuje broń zakazaną przez traktaty: bomby kasetowe, termobaryczne, fosforowe, broń chemiczną oraz miny przeciwpiechotne.

Nikt na świecie nie może dziś twierdzić, że nie wie nic o popełnianych przez FR zbrodniach. Brak zdecydowanej reakcji oznacza współudział w tych przestępstwach.

Należy już dziś żądać rozliczenia wszystkich zbrodni Rosji, zarówno sowieckiej, jak i obecnej oraz wykluczenia jej i jej obywateli ze wszystkich gremiów międzynarodowych i społecznych. Trzeba doprowadzić do natychmiastowej rezygnacji ze wszystkich transakcji handlowych z Kremlem, by nie finansować wojny na Ukrainie i okupacji zagarniętych terytoriów. Należy prowadzić masowe dostawy broni na Ukrainę i przeprowadzić szybkie przyjęcie jej do UE. Ten kraj się broni, więc każdy rodzaj uzbrojenia należy uznać za defensywny!

Rosja musi wycofać swoje wojska z Ukrainy i wszystkich okupowanych przez nią obszarów. Wszelkie połowiczne rozwiązania wzmocnią Rosję i zachęcą do kolejnych wojen, jak to miało miejsce w przeszłości.

Ukraina walczy o wolność nie tylko swoją, ale wszystkich wolnych narodów zgodnie ze starą dewizą: „Za wolność waszą i naszą”.

Jadwiga Chmielowska

5 komentarzy do wpisu „Zatrzymać rosyjski terroryzm!”

  1. First of all, thank you for your post. baccaratsite Your posts are neatly organized with the information I want, so there are plenty of resources to reference. I bookmark this site and will find your posts frequently in the future. Thanks again ^^

    Odpowiedz
  2. Zadziwiające, że w niezależnym portalu pojawiają się takie tendencyjne, propagandowe treści. I to spod pióra kiedyś obiektywnej , odważnej Polki. Wstyd.
    Redaktorze, konieczna interwencja, lub choć komentarz, byśmy znali wasze stanowisko.
    Mirosław Dakowski

    Odpowiedz

Dodaj komentarz