Wybory Prezydenckie 2020 – Komunikat Nr 6

Szanowni Państwo,

dzięki naszej wspólnej determinacji udało się spowodować wycofanie z obiegu prawnego Ustawy Wyborczej z dnia 6 kwietnia br. a zwłaszcza zawartego w niej Art.10, pkt 2 i pkt 7. Przywrócone zostały więc prawa nabyte do obsadzania Komisji Wyborczych członkami zgłoszonymi przez wszystkie zarejestrowane Komitety Wyborcze, także i te, które nie zarejestrowały swoich kandydatów (nie zebrały 100 tys. podpisów).

Wszyscy kandydaci na członków Obwodowych Komisji Wyborczych zgłoszeni przed 10 kwietnia br. zostaną więc bez dodatkowych czynności zakwalifikowani do OKW w wyborach zarządzonych na 28 czerwca br. i ew. drugiej tury w dniu 12 lipca br.pod warunkiem, że zarejestrowane do dnia 16 marca br. Komitety Wyborcze zgłosiły do 5 czerwca br. swoją chęć uczestnictwa w wyborach w nowym terminie – 28 czerwca br. i ich zgłoszenie zostało zarejestrowane przez Państwową Komisję Wyborczą poprzez wydanie właściwej Uchwały PKW.Przykładową Uchwałę PKW Nr 141/2020 dla Komitetu Wyborczego Pawła Kazimierza Świtonia zamieszczam w załączniku.

Zgłaszając nowe osoby na kandydatów na członków OKW koordynatorzy RKW mogą posługiwać się starymi upoważnieniami sprzed 10 kwietnia br. W przypadku, gdyby samorządy nie respektowały tych upoważnień, proszę o okazywanie Uchwały PKW w Urzędach Gmin lub o kontakt za mną.

Proszę koordynatorów RKW o skontaktowanie się z osobami zgłoszonymi przed 10 kwietnia br. i potwierdzenie ich gotowości pracy w OKW i ew. uzupełnienie lub skorygowanie ich danych na formularzach zgłoszeniowych w Urzędach Gmin oraz potwierdzenie w Urzędach Gmin respektowania ich kandydatur.

Termin na zgłoszenie kandydatów na członków OKW mija w najbliższy piątek, 12 czerwca w godzinach pracy danego Urzędu Gminy (Miasta).

Pełny kalendarz wyborczy oraz ustawę wyborczą z 2 czerwca br. zamieszczam w załącznikach.

Przypominam o konieczności zapoznania się z materiałami szkoleniowymi Ruchu Kontroli  Wyborów zawartymi w Komunikacie Nr 4, który rozsyłałem Państwu od 24 kwietnia br.

Pozdrawiam
Andrzej Zdun
Stowarzyszenie RKW – Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy
RKW Mazowsze
tel. 692 443 703

Dodaj komentarz