Wybory Prezydenckie 2020 – Komunikat Nr 11

Szanowni Państwo,

w załączniku przesyłam do wydruku dwa dokumenty niezbędne dla obserwatora społecznego z ramienia Stowarzyszenia RKW. Zaświadczenie trzeba uzupełnić o dane obserwatora społecznego. Drugi dokument również trzeba okazać przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej. Oba dokumenty według prawa wyborczego mogą występować w formie kopii.

Apeluję do osób, które zostały członkami OKW aby znalazły chętnych do pełnienia funkcji męża zaufania lub obserwatora społecznego w swojej Komisji na wypadek, gdyby musiały chwilowo opuścić lokal wyborczy.

Proszę pamiętać, że członkowie OKW jak i mężowie zaufania mają uprawnienie wnoszenia pisemnych uwag do końcowego protokołu wyborczego Komisji.Obserwatorzy mogą wnosić ustne uwagi w trakcie prac Komisji do przew. OKW.

Należy tak prowadzić kontrolę wyborów aby nie dać się sprowokować przew. OKW i dotrwać do sporządzenia protokołu końcowego Komisji aby wnieść do niego swoje uwagi. Przew. OKW posiada uprawnienie do wnioskowania do Komisarza Wyborczego o usunięcie osób, które w jego ocenie „naruszają” porządek i „przeszkadzają” w pracach Komisji.
Jednocześnie mamy prawo i obowiązek zgłaszać zauważone przestępstwa i naruszenia prawa wyborczego przew. OKW, Komisarzowi Wyborczemu (w formie mailowej i tel.) oraz Policji.

W trakcie pracy w Komisji starajmy się pozyskać inne osoby biorące udział w jej pracach a świadków zauważonych przez nas zdarzeń poprośmy o kontakt tel. i mailowy do siebie. Może być przydatny przy zgłaszaniu protestu wyborczego po wyborach.

Pozdrawiam i życzę powodzenia
Andrzej Zdun
Stowarzyszenie RKW – Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy
RKW Mazowsze
tel. 692 443 703

Get involved!

Comments

No comments yet