KIEŁCZYGŁÓW samowola urzędnika gminy przy liczeniu kart do głosowania

Pani z UGiM – pani Grazyna Kozłowska, nie chciała pozwolić „niezaaprobowanym” przez siebie członkom Obwodowych Komisji Wyborczych na, przewidziane prawem i dostępne wszystkim członkom OKW,  liczenie kart do głosowania. Miała swoich wybrańców?
Podczas rozmowy przez telefon, która publikujemy, Pani Kozłowska z rozbrajająca szczerością przyznaje się do swego postępowania.
Dopiero reakcja koordynatora RKW spowodowała powstrzymanie tej samowoli urzędniczej oraz umożliwiła by wszyscy członkowie komisji mogli wziąć odział w przeliczaniu kart do głosowania.

Pani Grażyna Kozłowska – wbrew prawy – „ustaliła”, że przeliczanie kart odbędzie się nie w sobotę, czyli w przeddzień wyborów lecz bezprawnie w czwartek.
Z rozmowy z innym członkiem OKW panem Henrykiem Dzbikiem wynika, ze Pani Kozłowska „nie pozwoliła” na stosowanie się do wymogów prawa i mimo ostrego sprzeciwu większości nie zgodziła się by członkowie OKW przeliczyli karty do głosowania w sobotę.

https://drive.google.com/file/d/0B6yt28wnXDtcdmRKR3JmRlNXYWc/view?usp=sharing