Wałbrzych – zbrodnia doskonała – prokuratura umywa ręce i nic nie robi

Na samym początku umieszczamy List Otwarty, napisany w Wałbrzychu m.in. przez osoby z naszego Stowarzyszenia RKW, który to list jest reakcją na pismo prokuratury, która postanowiła nie reagować na ewidentnie przestępcze działania jakie miały miejsce przy tzw. prywatyzacji w Wałbrzychu.

Barbara Antos                                                                        Wałbrzych dnia  3.07.2017 r.

Stanisław Humeniuk

Genowefa Kruszewska

Bronisław Mądry

Włodzimierz Radziemski

Kazimierz Sobczyk

Zdzisław Szczepankiewicz

Bogdan Walczak

Jan Woźniak

Jan Ziemski

Jan Żurawski

List otwarty do Prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu

 

Prokuratorzy Rejonowi w Wałbrzychu kierujemy do Was List otwarty i nie stanowi on  zażalenia na Postanowienie Prokurator Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu  Moniki Skalskiej sygn. PR-III-Ds.34.2017 z dnia 27.06.2017 r..

Dziękujemy iż pisemnie potwierdziliście fakt o prawdziwości a nie rzekomej bezprawnej  prywatyzacji  przedsiębiorstw państwowych na terenie miasta Wałbrzycha, jak to nazwaliście w czasie  w ubiegłego  wieku, ale odmawiacie  prowadzenie śledztwa  z powodu przedawnienia karalności przestępstwa.

Przypominamy iż sprawa dotyczy działań od 1989 r. do 1998 r, na  bazie których były dokonywane czynności niezgodne z prawem dla czerpania przez osoby prywatne, spółki prywatne prawa handlowego, fundacje (stanowiące własność prywatnych osób) korzyści niesłusznie kosztem Skarbu Państwa od 1997  do 2015 roku.

Wy Prokuratorzy przyznaliście  iż w Wałbrzychu jest możliwa Zbrodnia Doskonała, popełniona w okresie od 1989  r. do 1998 r. i w kolejnych latach od 1999 r. do 2015 r..

Od 2000 roku jesteście uczestnikami zbrodni doskonałej  w Wałbrzychu, bowiem od tego czasu za pieniądze podatników bronicie sprawców zbrodni w ten sposób, iż  odmawialiście wszczęcia śledztw bądź   dochodzeń oraz  umarzaliście wszystkie doniesienia w sprawie tzw. ZUG WAMAG SA w Wałbrzychu i tzw. WTBS spółka z o.o. w Wałbrzychu, prywatyzacji mieszkań  itp, nie wszczęliście ani razu postępowania z urzędu aby chronić mgr prawa, wątpliwą grupę bogaczy, sędziów i ich rodziny. Nie ustaliliście i nie zebraliście żadnych dowodów i faktów.

Od 2000 r. to WY prokuratorzy  zamierzaliście doprowadzić do przedawnienia karalności przestępstwa.

Od 2000 r. pokazujecie jak   pogardzacie osobami  nie wykształconymi.

Od 2000 r. pokazujecie jak   pogardzacie    osobami   wykształconymi a które nie są mgr prawa, bo nie mogą być chronienie przez immunitet sędziego.

Od 2000 r. pokazujecie jak   pogardzacie    zwykłymi, bezbronnymi wobec waszej instytucji Polakami, rodzinami.

Od 2000 r. pokazujecie jak   były i są bezbronne wobec bezprawnych działań tzw. Kasty i palestry  przyzwoici ludzie, rodziny a nie związane z mgr prawa.

Od 2000 r. pokazujecie jak   pogardzacie    naszym Krajem, naszą Ojczyzną , prawdziwą historią naszego kraju.

My nie składaliśmy doniesienia w tej sprawie, ale wniosek o wszczęcie postepowania z urzędu w związku w bezprawną  prywatyzacją przedsiębiorstw państwowych na terenie dawnego Województwa Wałbrzyskiego, miasta Wałbrzycha, a w której brali  udział i biorą czynny udział w ukrywaniu  faktów  do dnia dzisiejszego mgr prawa, sędziowie, prawnicy, Wojewodowie i Wicewojewodowie Wałbrzyscy, Notariusze, kadra kierownicza przedsiębiorstw między innymi takich jak Dolnośląskie Gwarectwo Węglowe w Wałbrzychu ,związki zawodowe, osoby wybrane w wolnych wyborach, założyciele fundacji  i ich rodziny

Fakty i dowody ustaliliśmy, od 2008 r. wbrew wszystkim instytucjom i organom do tego utworzonym w Polsce. Było to możliwe przede wszystkim tylko dlatego, że  w 2008 roku znaleźliśmy przyzwoite i wykształcone osoby takie jak : mgr inż. Grażyna Durkalec, mgr inż. Zbigniew Durkalec, które razem z nami od 2008 r. prowadzą  dochodzenia obywatelskiego w sprawie ustalenia dowodów i faktów w związku z prywatyzacją  tzw. ZUG WAMAG i prywatyzacją zamieszkałych mieszkań, które zostały potajemnie oddane  do  tzw. WTBS spółka z o.o. w Wałbrzychu, spółki DOMMED, Spółdzielni  Mieszkaniowej „ Górnik”, Spółdzielni  Mieszkaniowej „ Skarbek”, Spółdzielni  Mieszkaniowej „ Podzamcze „.

Prokuratorzy dziękujemy !

Bowiem właśnie w treści Tzw. Postanowienia Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu z dnia 27.06.2017 r. – sygn. PR-III-Ds.34.2017. otrzymaliśmy potwierdzenie, iż w Wałbrzychu nie funkcjonuje i nie działa Państwo Polskie a przede wszystkim   Instytucja utworzona do stania na straży przestrzegania prawa i praworządności jaką powinna być  Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu.

W Wałbrzychu oprócz Zbrodni Doskonałej  ma również miejsce Gra-Zabawa mgr prawa w Karuzelę Ksiąg Wieczystych prowadzonych przez sędziów Sądu Rejonowego w Wałbrzychu.

Dowody gry –zabawy w Karuzelę Ksiąg Wieczystych  :  nieruchomość przy  ul. Żeromskiego 6 w Wałbrzychu jest prowadzona w ramach księgi wieczystej SW1W/00006471/3 /7, nieruchomość przy  ul. Żeromskiego 21 w Wałbrzychu jest prowadzona w ramach księgi wieczystej SW1W/00005009/7, nieruchomość przy  ul. Żeromskiego 20b  w Wałbrzychu jest prowadzona w ramach księgi wieczystej SW1W/00004221/2 , nieruchomość przy  ul. Dr. Oczki   w Wałbrzychu jest prowadzona w ramach księgi wieczystej SW1W/0001180/1,

ale  aby bezprawnie sprywatyzować mieszkania   : przy ul. Żeromskiego 20 w Wałbrzychu sąd założył dla tej nieruchomości księgę wieczystą SW1W/00035344/6 , przy ul. Żeromskiego 25 w Wałbrzychu sąd założył dla tej nieruchomości księgę wieczystą SW1W/00035344/6, przy ul. Żeromskiego 27 w Wałbrzychu sąd założył dla tej nieruchomości księgę wieczystą SW1W/00055437/1, przy ul. Żeromskiego 23 w Wałbrzychu sąd założył dla tej nieruchomości księgę wieczystą SW1W/00055435/7, przy ul. Dr. Oczki 14  w Wałbrzychu sąd założył dla tej nieruchomości księgę wieczystą SW1W/00052367/8.

Księgi wieczyste są jawne i można je przeglądać w internecie. Mamy szczęście iż dostęp do internetu nie jest zależny od immunitetu sędziego. Internetu w ubiegłym wieku  nie przewidzieli mgr prawa, którzy przygotowywali w Wałbrzychu Zbrodnię Doskonałą  i grę-zabawę w Karuzelę Ksiąg Wieczystych

Okazało  się, że prokuratorzy, mgr prawa, mają również bardzo słabą pamięć i nic nie pamiętają. Proponujemy   abyście wszyscy gromadnie zgłosili się do lekarza specjalisty, chyba tym problemem zajmuje się psychiatra. Chyba martwimy się o wasz stan zdrowia.

Wobec tego  przypominamy  i wykazujemy listę spraw, które są dowodem na to, że prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu  oraz sędziowie sądów na terenie dawnego Województwa Wałbrzyskiego  nie przestrzegają i nie stosują prawa obowiązującego w Polsce od 1990 roku.

Pomimo obowiązującej Ustawy z 1990 r. o zwrocie korzyści niesłusznie czerpanych kosztem Skarbu Państwa , żadna z w/w organów i instytucji w Polsce nie  wszczęła  od 2000 roku z urzędu postepowania,  w sprawie ustalenia legalności co do przekazania za darmo nieruchomości zabudowanych w tym zamieszkałe mieszkania, położonych w Wałbrzychu w 1997 r. pomiędzy :

1.Zakładem Urządzeń Górniczych „ WAMAG” S.A. w Wałbrzychu,RHB 1492, REGON 19873

a

2. Wałbrzyskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego, spółka  z o.o. w Wałbrzychu,RHB 2046, NIP 886-19-80-221, REGON 890466551, KRS 0000071355

na podstawie następujących 3 aktów notarialnych sporządzonych i podpisanych  w Kancelarii Notarialnej przy Pl. Magistrackim  8 w Wałbrzychu – Bożeny A. Warzyńskiej ( obecnie Jagoda).

Podajemy dane dotyczące przedmiotowych aktów notarialnych :Rep. A nr 10408/97 z 31.07.1997 r., Rep. A nr 10734/97 z 20.08.1997 r., Rep. A nr 11793/97 z 31.10.1997 r..

Zapominalscy  prokuratorzy przedstawiamy i przypominamy Listę spraw karnych, prowadzonych między innymi przez Prokuraturę Rejonową w Wałbrzychu :

1.  1 Ds. 2804/00/1  z dnia 15.12.2000 r., nr L.dz.7929/00, RSD 1267/0. Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu – to jest dowód na to iż dokonane przestępstwa choćby nawet przez sędziów, mgr prawa nie uległy przedawnieniu.

2.3 Ds. 204/10. Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu

3 1 Ds./108/13.Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu.

4. Ko 781/12. Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu

5. 1 Ds. 336/12. Prokuratura Rejonowa w Kłodzku.

6. 3 Ds 110/10. Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu

7. 3 Ds. 224/11 Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu.

8. 1 Ds. 1326/08 Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu.

9. 3 Ds. 248/11. Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu.

10. 1 Ds. 1350/11/1. Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu

11. 1 Ds.1348/11/1. Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu.

12. 3 Ds. 88/10.Prokuratura Rejonowa w Świdnicy

13. 3 DS. 234/11 Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu

14. 2 Ds. 568/10 Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu

15. Ko 68/9 Prokuratura Okręgowa  w Świdnicy.

16.Is-052-417/10/RK Komenda Głowna Policji, Wydział Spraw Wewnętrznych

17. III.Ko 44/09.Prokuratura Krajowa PR.

18. 1 Ds. 2639/09 Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu

18. 3 Ds. 3351/11 Prokuratura Rejonowa w Świdnicy

Zapominalscy  przedstawiamy Listę spraw karnych prowadzone przez Wymiar Sprawiedliwości :

1. III K 366/13  Sąd Rejonowy w Wałbrzychu.

2.  I KZ 76/13 z 19.07.2013 r. Sąd Okręgowy w Świdnicy

3. II Kp 584/11 Sąd Rejonowy w Wałbrzychu.

4. II Kp 555/10 Sąd Rejonowy w Wałbrzychu.

5. II Kp 496/12 Sąd Rejonowy w Wałbrzychu.

6. II Kp 134/13 Sąd Rejonowy w Wałbrzychu.

7. III Kp 55/11  Sąd Rejonowy w Wałbrzychu.

8. III Kp 163/13 Sąd Rejonowy w Wałbrzychu.

9. II Kp 232/09 Sąd Rejonowy w Wałbrzychu.

10.X Kp 456/08 Sąd Rejonowy w Wałbrzychu.

11. II Kp 32/13 Sąd Rejonowy w Wałbrzychu.

12. II Kp 396/12 Sąd Rejonowy w Wałbrzychu.

13.II Kp 63/10 Sąd Rejonowy w Wałbrzychu.

14. II K 688/10 Sąd Rejonowy w Wałbrzychu.

15.IV Ka 517/12 Sąd Okręgowy w Świdnicy

16. 145/45/2011 Wiceprezes Sądu Rejonowego w Wałbrzychu

17.DO IV 054-2/09 Minister Sprawiedliwości

18.Pismo Prezesa Sąd Okręgowego w Świdnicy dot.0510-71/13 z 10.04.2013 r.

19.Pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Wałbrzychu SK 0400-56/13 z 1.08.2013 r.

20.Pimo Prezesa Sądu Rejonowego  w Wałbrzychu Adm.0210-154/11 z 9.05.2011 r.

Podsumowując i wyciągając wnioski z przedmiotowego Postanowienia należy uznać iż prokuratorzy Rejonowi w Wałbrzychu zaprzeczają oczywistym  faktom i dowodom na to   iż :

1.pan Jacek Szerer jest sędzią, pełnił funkcję dyrektora w Urzędzie Wojewódzkim w Wałbrzychu w czasie kiedy pan Jerzy Switenki był Wojewodą Wałbrzyskim, jest członkiem stowarzyszenia „ Komitet Europejski,

2.pani Anna Szerer jest notariuszem i pracowała wcześniej w Państwowym Biurze Notarialnym w Wałbrzychu razem z panem Januszem Sobczak i Danuta Wiernik

3.pani Anna Szerer jest żoną pana Jacka Szerer

4.pan Jerzy Świteńki, był sędzią, był Wojewodą Wałbrzyskim, był członkiem w organach nadzorczych tzw. ZUG WAMAG SA, założył firmę RELIQUN, jest członkiem honorowym stowarzyszenia „ Rotary-Polska „ Wałbrzych-Świdnica ,  był  dyrektorem generalnym Ministerstwa Sprawiedliwości i dyrektorem gabinetu minister Hanny Suchockiej od 1998 r. do 2000 r.,

5.pan Andrzej Kosiór był Wojewodą Wałbrzyskim, pracował jako syndyk, likwidator

6.pan Henryk Gołębiewski był Wojewodą Wałbrzyskim i   parlamentarzystą

7.pan Jerzy Ignaszak był Wicewojewodą Wałbrzyskim, był członkiem rady nadzorczej tzw. WTBS-u

a radna Alina Szełemej podlega mu służbowo w WFOŚiGW we Wrocławiu,

8.pan Bronisław Janaszak był Wojewodą Wałbrzyskim, założył Fundację Wałbrzych 2000.

9.pan Krzysztof Budnik pracował w Urzędzie Wojewódzkim, był sędzią i   parlamentarzystą, od 1997 do 1999 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

10.pan Wacław Dobrzański jest sędzią i bratem Zdzisławy Stefanko-Dobrzańskiej

11.pani Małgorzata Lamparska jest sędzią i córka pana Leszka Lamparskiego

12.pan Włodzimierz Gawroński był prawnikiem, członkiem rady nadzorczej NFI, założył Fundację Wałbrzych 2000.

13.pan Krzysztof Brosing pracował w tzw. ZUG WAMAG PP a od 1996 r. pracuje w tzw. RONAL –u w Wałbrzychu

14.panowie  Piotr Wiernik, Piotr Kraczkowski pracowali  w zarządzie Fundacji Wałbrzych 2000

15.pani Bożena A. Warzyńska ( obecnie Jagoda) jest notariuszem

16.pan Kazimierz Dróżdż był Wojewodą Wałbrzyskim a obecnie jest w radzie nadzorczej tzw. WTBS powołanym przez Prezydenta miasta Wałbrzycha Romana Szełemej oraz zajmował się prywatyzacją Huty Szkła w Stroniu Śląskim

17.pan Marek Greber  pracował w spółce ‘Reliqum” w Wałbrzychu i że jest mgr prawa

18.pan Andrzej Łebek był nielegalnym członkiem rady nadzorczej w 1996 r. tzw. WTBS i że jest mgr prawa

19.pan Marek Rząsowski pracował w spółce „Reliqum” w Wałbrzychu i był radnym miasta Wałbrzycha w 2005 r.

20.pan Stanisław Nogal uczestniczył w prywatyzacji tzw. ZUG WAMAG

21.pan Krzysztof Pączka, Zbigniew Staniszewski pracowali  jako likwidator czy syndyk

na ternie Województwa Wałbrzyskiego a od 1998 r. są prezesami spółdzielni mieszkaniowych

22.pani Beata Koźbiał-Kowałko jest sędzią w wydziale ksiąg wieczystych od ubiegłego wieku i

wyrzucała z mieszkań w Wałbrzychu całe rodziny , które były bezbronne i nie mogły udowodnić faktu bezprawnej prywatyzacji mieszkań i tego iż  wybrane osoby potajemnie wykupiły mieszkania, prywatyzacja była bezprawna a wszystkie dowody na to były ukrywane w księgach wieczystych

23.pan Marek Głowacki wykupił swoje mieszkanie przy ul. Szlifierskiej 8/3 w Wałbrzychu

24.Mąż radnej miasta Wałbrzycha Krystyny Olanin  wykupił lokali użytkowych przy ul. Wrocławskiej 47,49 w Wałbrzychu,

25. Matka radnej miasta Wałbrzycha Marii Romańskiej ( Przewodnicząca Rady Miejskiej )wykupiła mieszkania przy ul. Wrocławskiej 37/5 w Wałbrzychu

26.wybrane osoby, kadra kierownicza wykupiła swoje mieszkania, garaże, domki jednorodzinne

27.Spółka z o.o. Reliqum szkoliła syndyków, likwidatorów  likwidowanych przedsiębiorstw państwowych

28.W budynkach przy ul. Zamkowej 4 w Wałbrzychu  znajdowały i się i działały  takie firmy jak : Dolnośląskie Gwarectwo Węglowe w Wałbrzychu, Przedsiębiorstwo Eksploatacji Węgla _ Dolny Śląsk PW, Urząd Wojewódzki w Wałbrzychu

29.tzw. RONAL w Wałbrzychu  zakupił od tzw. ZUG WAMAG w Wałbrzychu nieruchomości w Wałbrzychu,

30.Państwowe Biuro Notarialne w Wałbrzychu do 31.12.1993 r. zamknęło 1186 ksiąg wieczystych dla ukrycia faktów iż tzw. ZUG WAMAG PP i ZUG WAMAG SA nie jest następcą prawnym Huty Karol, Dolnośląskich Zakładów Naprawczych,Dolnośląskiego Przedsiębiorstwa Urządzeń Górniczych Przemysłu Węglowego w Wałbrzychu

31.Sąd Rejonowy w Wałbrzychu od 1.01.1994 r. do 31.12.1997 r. zamknął  286 ksiąg wieczystych,

32.Sąd Rejonowy w Wałbrzych Wydział Ksiąg Wieczystych na życzenie otwierał księgi wieczyste i bezprawnie wpisywały jako właściciela do tych ksiąg prywatne spółki

33. zaginął   rejestr przedsiębiorstw państwowych  w Wymiarze Sprawiedliwości

34. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu ujawniał zapisy po 6,8,10,20 latach ,założonych  w ubiegłym wieku, w księgach wieczystych a podajemy  przykłady : 7753 – 21.06.2006 r., 7756 -8.03.2007 r., 21457 – 15.02.2006 r.,  7749-26.07.2007 r., 33348 -18.08.2006r., 33349- 18.08.2006 r., 33351 – 18.08.2006 r., 16517/1 -19.04.2007 r., 21984- 13.07.2005 r., 33354 -23.02.2006 r., 33664- 3.08.2006 r.,26338-21.03.2007 r., 20937 – 24.10.2007 r., 35502-14.06.2006 r.,

35.Sędziowie Sądu Rejonowego , Wydział Ksiąg Wieczystych ukrywali fakty o bezprawnej prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych między innymi tzw. ZUG WAMAG w Wałbrzychu

36.Sędziowie Sądu Rejonowego , Wydział Ksiąg Wieczystych ukrywali fakty o bezprawnej prywatyzacji mieszkań w Wałbrzychu

37. Wojewoda Wałbrzyski wydawał Decyzje  Uwłaszczeniowe w latach od 1991 r. do 1998 r..

38.sędziowie w  księgach wieczystych ukrywano  bezprawne Decyzje Uwłaszczeniowe Wojewody Wałbrzyskiego z lat od 1991 r. do 1998 r.

39. Tzw. ZUG  WAMAG SA  w Wałbrzychu sprzedawał nieruchomości, tereny przemysłowe, zabudowania przemysłowe, mieszkania,  które otrzymywał za darmo od Wojewody Wałbrzyskiego a to oznacza iż czerpał korzyści niesłusznie kosztem Skarbu

40.Istniał i funkcjonował ZUG WAMAG SA w upadłości.

41.Tzw. WTBS spółka z o.o. w Wałbrzychu sprzedał nieruchomości, lokale  użytkowe, lokale mieszkalne,garaże,  które otrzymywał za darmo od tzw. ZUG WAMAG SA, a to oznacza iż czerpał korzyści niesłusznie kosztem Skarbu Państwa,

42.Fundacja Wałbrzych 2000 otrzymała za darmo budynek przy ul. Wrocławskiej 49 w Wałbrzychu i sprzedawała lokale użytkowe i mieszkalne, a to oznacza iż czerpała korzyści niesłusznie kosztem Skarbu Państwa,

43.mieszkanie przy ul. Basztowa 7/3 zostało wykupione  przez  Zdzisławę Stefanko-Dobrzańska siostrę sędziego Wacława Dobrzańskiego,  potajemnie dnia 23.03.1989 roku,

44.mieszkanie przy ul. Tysiąclecia 77/1  zostało wykupione  przez  lokatorów o takich samych prawach jak my wnioskodawcy  potajemnie dnia 18.12.1989 roku,

45.sprzedano potajemnie co najmniej w 75%  mieszkań w budynkach przekazanych za darmo w 1997 r. do tzw. WTBS, przed i po podpisaniu 3 aktów notarialnych – przykład – ul. Szlifierska 5,

46.miasto Wałbrzych utraciło dochody z tytułu wieczystego użytkowania, podatków od nieruchomości od 1991 roku,

47.Wałbrzych należy do Ziem Odzyskanych Zachodnich i Południowych i Skarb Państwa został wpisany jako właściciel gruntu od 1963 roku, i zostały wpisane do ksiąg wieczystych przedsiębiorstwa którym oddano w zarząd zabudowane nieruchomości

48.tzw. Cersanit kupił od tzw. ZUG WAMAG SA w Wałbrzychu Odlewnię  przy ul. Stacyjnej 2 w Wałbrzychu,

49.Prezesem Odlewni przy ul. Stacyjnej 2 w Wałbrzychu tzw. Firma „Walmag” był Bogumił Zimnawoda, działacz związków zawodowych i bez wykształcenia wyższego,

50.ZUG WAMAG SA w Wałbrzychu, ZUT WAMAG SA w Wałbrzychu wprowadzili  w błąd Archiwum Państwowe iż ZUG WAMAG Przedsiębiorstwo Państwowe z/s przy ul. Wrocławskiej 93 w Wałbrzychu jest następca prawnym Huty Karol, Dolnośląskich Zakładów Naprawczych w Wałbrzychu, Dolnośląskiego Przedsiębiorstwa Urządzeń Górniczych Przemysłu Węglowego w Wałbrzychu

51.sędziowie Sądu Rejonowego  w Wałbrzychu  na życzenie tzw. WTBS spółka z o.o. w Wałbrzychu wydawali bestialskie wyroki na podstawie których zostały  wyrzucone  oszukane całe rodziny z mieszkań bez możliwości obrony,

52.sędziowie Sądu Rejonowego w Wałbrzychu  na życzenie tzw. WTBS spółka z o.o. w Wałbrzychu wydawali bestialskie wyroki na podstawie których  przybijał  wirtualne długi bezbronnym rodzinom aby mgr prawa czerpali korzyści z ich rent, emerytur, dochodów

53.ZUG WAMAG SA w Wałbrzychu, ZUT WAMAG SA w Wałbrzychu niezgodnie z prawem przetrzymywał dokumentację pracowniczą pracowników zatrudnionych w Hucie  Karol, Dolnośląskich Zakładów Naprawczych w Wałbrzychu, Dolnośląskiego Przedsiębiorstwa Urządzeń Górniczych Przemysłu Węglowego w Wałbrzychu, przez to wiele osób utraciło świadczenia emerytalne i rentowe w wyniku pracy w przemyśle górniczym

54. tzw. WTBS otrzymał budynki ul. Basztowa 76-78 w Wałbrzychu na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 4.12.1998 r.,

55.w Wałbrzychu w ubiegłym wieku tj. w latach 1990-1992   zostały zmienione nazwy ulic

56. pan Ryszard Gibuła  był w 1995 r. założycielem Fundacji Wałbrzych 2000, był senatorem i pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Wałbrzychu

57. pani Iwona Zuk-Magierska była w 1995 r. założycielem Fundacji Wałbrzych 2000, była w tym

czasie radną miasta Wałbrzycha 

58. Fundacja Wałbrzych 2000, została założona przez 9 prywatnych osób za 1150 zł a od 6.06.1997 r. była w 80 % właścicielem tzw. WTBS spółka z o.o. w Wałbrzychu.

59. Tzw. WTBS spółka z o.o. , która w dniu 30.07.1997 r. posiadała majątek : 4.000 zł + stary monitor +  stary komputer + 40 starych płyt  betonowych  przejęła w dniach 31.07.1997 r., 20.08.1997 r., 31.10.1997 r. za darmo od tzw. ZUG WAMAG SA w Wałbrzychu nieruchomości zabudowane o wartości księgowej 4.080.000 złotych.

60. Tzw. WTBS spółka z o.o. w Wałbrzychu nie była gminną osoba prawną w 1997 roku.

61. Tzw. ZUG WAMAG SA w Wałbrzychu nie był państwową osoba prawną i przekazywał za darmo do tzw. WTBS spółka z o.o. nieruchomości, których  zgodnie z prawem i stanem faktycznym nie był właścicielem mimo bezprawnych życzeń mgr prawa, geodetów i prywatnych osób,

62.pan Tadeusz Biel wykupił 18.06.1997 r. mieszkanie ul. Basztowa 7/10 i zajmował się prywatyzacją Huty Szkła w Wałbrzychu, był prezesem Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej  „Wanda”.

63. pan Leszek Krzysztof Jędrzejewski stał się potajemnie miliarderem i właścicielem wielu przedsiębiorstw państwowych na terenach Ziem Odzyskanych Zachodnich i Południowych  i w innych krajach, był współpracownikiem służb bezpieczeństwa i  zmarł.

64.pan Krzysztof Jędrzejewski jest spadkobiercą i bratem pana Leszka Krzysztofa   Jędrzejewskiego.

65. Zakłady Urządzeń Górniczych „ WAMAG „Przedsiębiorstwo Państwowe przy  ul. Wrocławskiej 93  w Wałbrzychu powstało i działało  z dniem 1.01.1990 r. jako wyodrębnione w celu uzyskania samodzielności z Przedsiębiorstwa Eksploatacji Węgla –Dolny Śląsk w Wałbrzychu, ul. Zamkowa 4 w Wałbrzychu.Działało do 30.06.1994 roku.

66. Od 1.07.1994 r. niby na bazie tego przedsiębiorstwa powstała Spółka Akcyjna  Zakłady Urządzeń Górniczych „ WAMAG „ przy ul. Wrocławskiej 93 w Wałbrzychu.

67. W skład  Przedsiębiorstwo Eksploatacji Węgla –Dolny Śląsk w Wałbrzychu, ul. Zamkowa 4 w Wałbrzychu wchodziły  również między innymi Wałbrzyskie Kopalnie Węgla Kamiennego położone na terenie Wałbrzycha i Nowej Rudy, zakłady górnicze.

68.Wałbrzyskie Kopalnie Węgla Kamiennego z dniem 1 września 1999 roku, decyzją Ministra Skarbu Państwa zostały postawione w stan likwidacji. Związane to było  z wypełnieniem misji, którą WKWK realizowały od momentu utworzenia w 1993 roku. Zadaniem przedsiębiorstwa było kontynuowanie restrukturyzacji i likwidacji zakładów górniczych wchodzących w jego skład w zakresie majątku i zatrudnienia.

69.W dniu 1 marca 2001 roku WKWK zostały przejęte przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu. Oznacza to, że wszystkie obowiązki związane z likwidacją kopalń wałbrzyskich spoczywają na tej spółce – kolejne dowody bezprawnej prywatyzacji wywieziono do Bytomia.

70. Istniała firma Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu  córka spółki wymienionej w pkt 69, a w niej zatrudniane były osoby które  pracowały w firmach, stanowiących własność pana Krzysztofa Jędrzejewskiego.

71. w 1992 r. powstała spółka pracownicza „ REWEL”, REMEL” przy ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu, której założycielem m. in. Był mąż pani poseł Katarzyny Mrzygłockiej.

72.Krzysztof Bielecki, Jerzy karykowski, Danuta Mika, Czesław Drąg, Ryszard Sobolewski założyli dnia 29.05.1995r. razem z wcześniej wymienionymi czterema osobami Fundację Wałbrzych 2000. Odbyło się to w biurze senatora Ryszarda Gibuły.

73.Gmina Wałbrzych (w 60%) przystąpiła z Fundacją Wałbrzych 2000 (w 20%) oraz Spółdzielnią Mieszkaniową „WANDA”(w 20%) do sp. z o.o. Wałbrzyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego na podstawie uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXVII/99/96 z dnia 27.06.1996r. w sprawie przystąpienia Gminy Wałbrzych do sp. z o.o. Wałbrzyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego i przyjęcia umowy spółki.

Sędziowie, mgr prawa, tzw. ZUG WAMAG SA w Wałbrzychu, tzw. WTBS spółka z     o.o. w Wałbrzychu, prokuratorzy pozbawili nas możliwości skorzystania z uprawnień i wykupienia mieszkań zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce.

Dziękujemy prokuratorom Prokuratury Rejonowej  za udowodnienie iż w Wałbrzychu funkcjonuje państwo tekturowe i według nich została dokonana  Zbrodnia Doskonała tylko dlatego że w niej biorą udział niektórzy  mgr prawa.

Pierwszy raz prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu nam pomogli, bowiem na tej podstawie nasi pełnomocnicy mgr inz Grażyna Durkalec  i Zbigniew Durkalec mają podstawę  przedstawić bezprawna prywatyzację majątku przedsiębiorstw  państwowych, w tym mieszkań w Wałbrzychu na Parlamentarnym Zespole ds. zbadania nieprawidłowości przy reprywatyzacji.

My nie składaliśmy wniosku o skazanie winnych, ale o ustalenie faktów i zabezpieczenie majątku Państwa Polskiego.

Jeszcze raz przypominamy, iż nie składamy zażalenia na  Postanowienie Prokurator Moniki Skalskiej sygn. PR-III-Ds.34.2017 z dnia 27.06.2017 r..

Własnoręcznie podpisali :

Barbara Antos                                                                       

Stanisław Humeniuk

Genowefa Kruszewska

Bronisław Mądry

Włodzimierz Radziemski

Kazimierz Sobczyk

Zdzisław Szczepankiewicz

Bogdan Walczak

Jan Woźniak

Jan Ziemski

Jan Żurawski