W Szczecinie ukonstytuował się oddział Stowarzyszenia RKW

W Szczecinie powstał oddział Stowarzyszenia RKW – Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy

Piętnaście osób obecnych w dniu 30 czerwca 2015 r. na zebraniu założycielskim podpisało deklaracje członkowskie Stowarzyszenia RKW – Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy i wystąpiło do Krajowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia z wnioskiem o powołanie oddziału w Szczecinie.

Grzegorz Czarnecki, który koordynował RKW w Szczecinie podczas wyborów Prezydenta RP, podsumował na zebraniu dotychczasową działalność Ruchu i wskazał na najważniejsze wyzwania stojące przed Stowarzyszeniem jeszcze w tym roku: kontrola referendum oraz kontrola wyborów parlamentarnych. Jednocześnie poprosił, aby nie wybierać go do władz Oddziału Stowarzyszenia, ze względu na jego zaangażowanie w kampanię na rzecz JOW.

Zebrani w głosowaniu tajnym wybrali statutowe władze szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia RKW w następującym składzie: 

Andrzej Armiński został jednomyślnie wybrany prezesem – koordynatorem

Mariusz Lalak został wiceprezesem

Anna Rachwalska objęła funkcję skarbnika 

Prof. Piotr Briks został jednomyślnie wybrany delegatem Oddziału do Zgromadzenia Koordynatorów Powiatowych Województwa Zachodniopomorskiego.

W dyskusji poprowadzonej przez nowo wybranego koordynatora Andrzeja Armińskiego wskazano na najpilniejsze zadania organizacyjne stojące przed Oddziałem: pomoc w powoływaniu gminnych i  powiatowych oddziałów Stowarzyszenia na Pomorzu Zachodnim oraz tworzenie kanałów komunikacji propagujących kontrolę wyborów.

Kategorie Bez kategorii