W Konstancinie powstał Oddział Gminny Stowarzyszenia RKW

Jeszcze w końcu listopada w pensjonacie Stańczyk miało miejsce zebranie założycielskie Oddziału Gminnego Stowarzyszenia Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy w Konstancinie – Jeziornie. Przybyło 21 osób, które złożyły deklaracje członkowskie. W trakcie zebrana postanowiono, że z uwagi na mnogość spraw organizacyjnych w pierwszym okresie działania, a w tym iadanie opracowania programu działania na pierwszą kadencje oprócz Zarząd  Oddziału zostanie utworzona rada Programowa.

W tajnych wyborach na przewodniczącego Oddziału powołano Adama Ostrowskiego, a do Zarządu weszli: Marek Trabet jako wiceprzewodniczący i Ewa Piotrowska jako skarbnik. Zarząd wraz z  Bogusławem Komose, Michałem Skoczkiem i  Krzysztofem Bajkowskim utworzyli Radę Programową.

Kategorie Bez kategorii

W Konstancinie powstał Oddział Gminny Stowarzyszenia RKW

Jeszcze w końcu listopada w pensjonacie Stańczyk miało miejsce zebranie założycielskie Oddziału Gminnego Stowarzyszenia Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy w Konstancinie -Jeziornie. Przybyło 21 osób, które złożyły deklaracje członkowskie. W trakcie zebrana postanowiono, że z uwagi na mnogość spraw organizacyjnych w pierwszym okresie działania, a w tym iadanie opracowania programu działania na pierwszą kadencje oprócz Zarząd  Oddziału zostanie utworzona rada Programowa.

W tajnych wyborach na przewodniczącego Oddziału powołano Adama Ostrowskiego, a do Zarządu weszli: Marek Trabet jako wiceprzewodniczący i Ewa Piotrowska jako skarbnik. Zarząd wraz z  Bogusławem Komose, Michałem Skoczkiem i  Krzysztofem Bajkowskim utworzyli Radę Programową.