UWAGA WAŻNA INFORMACJA DLA MĘŻÓW ZAUFANIA I OBSERWATORÓW SPOŁECZNYCH

Komunikat Nr 9

Szanowni Państwo,

poniżej przesyłam kontakty do Komitetów Wyborczych, które współpracują z nami w zakresie kontroli wyborów, od których koordynatorzy RKW mogą otrzymać upoważnienia do wystawiania zaświadczeń dla mężów zaufania – dla osób, które nie zostały członkami OKW a chcą społecznie kontrolować wybory. Pamiętać należy także o możliwości kierowania do OKW tzw. obserwatorów społecznych, który mają takie same uprawnienia jak mężowie zaufania z wyjątkiem tylko możliwości „eskortowania” protokołu wyborczego do komisji wyższego szczebla.

Koordynatorzy mogą pozyskiwać takie upoważnienia także od innych Komitetów Wyborczych, których kandydaci startują w danej turze wyborów. Im więcej przeszkolonych mężów zaufania skierujemy do Komisji, tym skuteczniejsza będzie kontrola wyborów. Obserwatorzy społeczni uzyskują zaswiadczenie od fundacji i stowarzyszeń takich jak nasze.

W każdym przypadku należy upewnić się przy załatwianiu upoważnień na dany teren, czy pełnomocnik danego Komitetu nie wystawił już komuś innemu takiego upoważnienia na ten sam teren – jeżeli tak się stało, wtedy należy porozumieć się z tą osobą upoważnioną i skierować do niej naszych kandydatów, albo podzielić się danym terenem.

Na podstawie tych zaświadczeń koordynatorzy RKW wystawiają zaświadczenia. Wzór zaświadczenia przesyłam w załączniku. Proszę koordynatorów o przesłanie mężom zaufania wszystkich materiałów szkoleniowych. Wkrótce uzupełnię je o nową rozszerzoną wersję pliku „Paragrafy na wybory-06.2020” oraz „Wzór protestu wyborczego do SN”.

Dane kontaktowe:
1. KW Piotrowskiego – pełnom. Leszek Szymański, tel. 508 183 791 – powołaj się na  Marcina Dybowskiego lub na mnie.

2. KW Tanajny – pełnom. Łukasz Pająk, tel. 786 863 178 – powołaj się na Romualda Starosielca.

3. KW Witkowskiego – współprac. Giedymin Wróblewski, tel. 602 284 432 – powołaj się na mnie lub Romualda Starosielca.

4. KW Żółtka – tel. bezpośr. 501 720 985 – powołaj się na Romualda Starosielca.

Osoby, które nie będą mogły zostać mężami zaufania otrzymają zaświadczenia dla obserwatorów społecznych ze Stowarzyszenia RKW. Uprawnienia obserwatorów są tylko nieco mniejsze. Nie mogą oni wpisywać uwag do protokołów końcowych (o to mogą poprosić innych członków OKW by tego dokonały) i konwojować protokołów i materiałów wyborczych do zdania ich w komisjach wyższego rządu po wyborach w obwodzie.

Bardzo ważne jest to, że legalnie można i NALEŻY filmować wszystkie czynności OKW przed otwarciem lokali wyborczych i po zamknięciu lokali wyborczych, gdy trwa procedura liczenia głosów!!! Pamiętajmy zatem by wraz z komórkami lub kamerami wziąć ze sobą ładowarki by nasze urządzenia nie padły z braku prądu w bateriach!

Pozdrawiam

Andrzej Zdun – Stowarzyszenie RKW Mazowsze, tel. 692 443 703

Dodaj komentarz