UWAGA GMO! PiS zdradza wyborców – reakcja szefa komisji d/s rolnictwa!

Przypominamy, jako Stowarzyszenie RKW zajmujące się szczególnie kontrolą władzy, że wbrew obietnicom wyborczym Prawo i Sprawiedliwość przegłosowało ostatnio zapisy umożliwiające obrót na terenie naszego kraju nasionami GMO.

2 grudnia 2016 podczas głosowania w Sejmie, posłowie PiS przyjęli ustawę o nasiennictwie w której są BARDZO kontrowersyjne zapisy ZEZWALAJĄCE na obrót i wpisywanie do krajowego rejestru GMO.

ABY UCHRONIĆ POLSKĘ PRZED UPRAWAMI GMO TRZEBA KONIECZNIE wprowadzić zakaz obrotu nasion i roślin GMO zamykając dziurawe prawodawstwo, które przerzuca odpowiedzialność z korporacji na rolników i konsumentów i doprowadzi do zanieczyszczenia polskich pól przez GMO!

UWAGA! Ustawa wkrótce trafi do Senatu RP i jeśli Senat RP nie wprowadzi poprawek dotrze na biurko Prezydenta Andrzeja Dudy.

Do Senatorów RP i do Prezydenta należy natychmiast wysyłać listy. Przykładowy taki list do Prezydenta aby zawetował tę ustawę znajduje się pod linkiem http://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2016/12/listdoprezydenta.doc

Przegłosowany w Sejmie projekt przeczy wieloletnim obietnicom PiSu, który niejednokrotnie deklarował wprowadzenie bezwarunkowego zakazu upraw GMO. Jest niezgodny z Ramowym Stanowiskiem Rządu RP, które mówi, że Polska ma być krajem wolnym od GMO. Łamie konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia i środowiska, wolności i własności.

Poprawki teraz zgłaszane przez Kukiz’15, które zostały odrzucone głosami PiS, swego czasu PiS zgłaszał do ustawy o nasiennictwie w 2012 roku i oskarżał wtedy Rząd PO-PSL o celowe niszczenie polskiego rolnictwa. Teraz PiS kontynuuje dzieło koalicji PO-PSL i otwiera Polskę na GMO i niszczy polskie rolnictwo i zdrowie Polaków!

Napisz list do Senatorów by wprowadzili poprawki do ustawy a do Prezydenta aby zawetował ustawę o nasiennictwie!

Wyniki głosowania w sprawie ustawy o nasiennictwie:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=8&NrPosiedzenia=31&NrGlosowania=204

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie:
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1043

 

Poniżej publikujemy tekst posła Jarosława Sochajko, który jest Przewodniczącym Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zamość, 03 grudnia 2016 r.

Poseł na Sejm VIII kadencji

dr Jarosław Sachajko

Szanowni Państwo,

W dniu 17 listopada 2016 r. wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie (druk nr 1043). Następnego dnia projekt został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, by już podczas najbliższego posiedzenia Sejmu, zostać w całości przeprocedowany. Nienaturalnie szybkie tempo prac legislacyjnych budzi zdumienie i powoduje wątpliwości co do przyczyn takiej sytuacji.

Prawo i Sprawiedliwość od wielu lat, jeszcze gdy było w opozycji, zdecydowanie sprzeciwiało się obecności upraw i nasion roślin zmodyfikowanych genetycznie w Polsce. Warto przypomnieć chociażby słowa, których autorem jest Minister Jurgiel. Otóż: „Zapewnimy, żeby Polska była całkowicie wolna od upraw i pasz GMO, co będzie dobre dla zdrowia ludzi i środowiska, ale zwiększy też atrakcyjność i wartość handlową polskiej żywności”. W obliczu procedowanej ustawy niebagatelnie brzmią także słowa zawarte w Programie Rolnym PiS z 2014 roku: „Należy podkreślić, że Prawo i Sprawiedliwość było jest i będzie za Polską wolną od GMO, nie tylko w słowach, ale przede wszystkim w czynach…”

Obecnie wiemy,  że składane przez Prawo i Sprawiedliwość deklaracje zostały obliczone jedynie na zdobycie poparcia politycznego, o czym świadczą wyniki głosowania. Jako poseł Klubu Kukiz’15 złożyłem pięć poprawek, które miały na celu zagwarantowanie, aby terytorium Rzeczypospolitej Polskiej było w całości wolne nie tylko od upraw roślin zmodyfikowanych genetycznie, ale również aby zakazany był obrót materiałem siewnym zmodyfikowanym genetycznie oraz by wprowadzany został zakaz wpisywania odmian genetycznie zmodyfikowanych do krajowego rejestru (tożsame poprawki do tych, które składał PiS kilka lat temu). Podczas I czytania projektu ustawy na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 29 listopada 2016 r. żadna z moich poprawek nie zyskała akceptacji posłów rządzącej partii. Zmiana nastąpiła podczas posiedzenia zwołanego w celu rozpatrzenia poprawek złożonych w trakcie II czytania, ponieważ dzięki kilku głosom posłów Prawa i Sprawiedliwości, przyjęta została bardzo ważna poprawka zakazująca obrotu materiałem siewnym zmodyfikowanym genetycznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis ten wprowadza do systemu prawnego spójność oraz stanowi barierę dla obrotu nasionami GMO w Polsce.

Niestety poparcie poprawek podczas posiedzenia Komisji, okazało się być jedynie politycznym wybiegiem, gdyż w trzecim czytaniu posłowie PiS odrzucili zgłoszone poprawki pozostawiając Polskę bez ustawowych zabezpieczeń przed obrotem nasionami GMO. Jest to ukłon w stronę korporacji, przerzucający odpowiedzialność na rolnika za skażenie środowiska roślinami GMO oraz za utratę dobrej reputacji polskiej żywności. W przeszłości takie sytuacje miały już miejsce (odsyłam do załączonej interpelacji). W mojej ocenie zachowanie posłów Prawa i Sprawiedliwości jest wysoce nieetyczne w związku z czym apeluję do Państwa o pilne wysyłanie listów i pism skierowanych do senatorów PiS z prośbą o wprowadzenie do ustawy poprawek zakazujących obrotu i rejestracji odmian roślin genetycznie zmodyfikowanych.

Z wyrazami szacunku

Poseł Jarosław Sachajko