Urząd Marszałkowski w Szczecinie zatrudnia na stałe lub dorywczo aż 13 pełnomocników

Urząd Marszałkowski w Szczecinie zatrudnia na stałe lub dorywczo aż 13 pełnomocników powołanych przez marszałka województwa Olgierda Geblewicza. Według regulaminu istnieje taka możliwość w uzasadnionych przypadkach. Jak widać takich potrzeb urząd ma bardzo wiele. Zachodzi pytanie, czy taka ilość konsultacji spowodowana jest rzeczywistymi potrzebami urzędu czy raczej niskim poziomem kwalifikacji zatrudnionych w nim urzędników. 

Marszałek województwa opolskiego ma 4 pełnomocników, a lubuskiego 5. Wszyscy pełnią tę funkcję w ramach zadań  dodatkowych, bo są to specjaliści zatrudnieni w urzędzie na pełny etat. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego z 13 pełnomocników na etacie zatrudnionych jest tylko trzech. Osiem osób pracuje na podstawie umowy zlecenie, a dwie pełnią tę funkcję społecznie.  
Pomimo, że marszałek przekonuje o wielkich zasługach tych wszystkich osób w diagnozowaniu stopnia rozwoju wielu branż w regionie oraz o ich niezwykle ważnej roli doradczej, zarówno ilość zatrudnionych pełnomocników jak i ich kompetencje oraz to czym naprawdę się zajmują budzi wiele zastrzeżeń i kontrowersji oraz społeczny sprzeciw. 

Więcej na TVP3 SZCZECINhttps://szczecin.tvp.pl/46680656/trzynastu-pelnomocnikow-marszalka-wojewodztwa-olgierda-geblewicza

Na podstawie szczecin.tvp.pl

Obraz mohamed Hassan z Pixabay

Dodaj komentarz