Trzeźwa reakcja władz Gniezna dotycząca przekazania spisu wyborców – 30% lub L

W piątkowe popołudnie przekazano oświadczenie dotyczące przekazania danych osobowych Poczcie Polskiej, dotyczących wyborców z Gniezna.

Sprawa dotyczy wyborów prezydenckich, które mają się odbyć w formie korespondencyjnej 10 maja 2020 roku. Urząd Miejski w Gnieźnie, podobnie jak i wiele innych samorządów, otrzymał maila z Poczty Polskiej, dotyczącego przekazania tej instytucji danych mieszkańców, takich jak numeru PESEL, adresu zamieszkania czy imienia i nazwiska. 

Informacje w tej sprawie przekazał prezydent Tomasz Budasz, dodając iż pismo dotarło do Magistratu 24 kwietnia przed godziną 14. – Dosłownie przed godziną do Urzędu Miejskiego w Gnieźnie wpłynął wniosek kierowany do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o przekazanie danych ze spisu wyborców. Wniosek ten sygnowany jest bezpiecznym podpisami elektronicznymi dwóch członków zarządu Poczty Polskiej S.A. Załącznikiem do tego pisma jest skan decyzji Premiera Mateusza Morawieckiego niezabezpieczony takim podpisem, polecający Poczcie Polskiej S.A. realizację niezbędnych czynności zmierzających do przygotowania wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w trybie korespondencyjnym

Jak dalej informuje prezydent, sprawą przekazania listy wyborców poczcie zajęli się prawnicy i decyzja w tej kwestii jeszcze nie zapadła: – W chwili obecnej w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie trwa analiza czy tak przesłane dokumenty obligują nas do przekazania spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A. Do tego czasu nie podejmujemy żadnych wiążących decyzji.

Nowe informacje w tej sprawie mają się pojawić w poniedziałek. Dodajmy iż zanim zostało wydane niniejsze oświadczenie, przygotowane było inne (na godzinę 13), dotyczące braku żądania Poczty Polskiej wspomnianej listy. W nim to prezydent napisał:

Jednocześnie otrzymane od Państwowej Komisji Wyborczej wytyczne w sposób jednoznaczny określają, jak musi wyglądać wniosek o udostępnienie takiego spisu. To znaczy: musi on być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji operatora pocztowego. Ponadto domu wniosku powinno być załączone rozstrzygnięcie organu administracji rządowej o nałożeniu na operatora pocztowego obowiązku przeprowadzenia wyborów. Jeśli takie pismo wpłynie i spełni te wymogi, spis wyborców zostanie przekazany. Jeśli takie pismo nie będzie spełniało powyższych wymogów, wówczas weźmiemy do uzupełnienia braków formalnych w tym piśmie. Do czasu ich uzupełnienia nie przekażemy spisu wyborców.

za: gniezno24.com

Dodaj komentarz