Tomasz Grodzki składa deklarację wierności Komisji Europejskiej

Komisja Europejska oczekuje wstrzymania prac nad ustawą dotyczącą reformy sądów. W liście do: prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu zwróciła się o wstrzymanie prac nad projektem ustawy dotyczącym sądów do czasu przeprowadzenia konsultacji. Viera Jourova, wiceszefowa KE, zachęca polskie władze do skonsultowania projektu z Komisją Wenecką Rady Europy.

Kancelaria Senatu opublikowała w sobotę odpowiedź Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego.
„W imieniu Senatu RP chciałbym zapewnić, że Senat należycie rozpatrzy wszelkie projekty aktów prawnych, które mogą zagrażać rządom prawa w Polsce i polskiemu sądownictwu”


Tomasz Grodzki dodał, że „uważa za swój obowiązek czuwać nad prawidłowym przebiegiem procesu legislacyjnego w Senacie, który to proces obejmie odpowiednie konsultacje z zainteresowanymi stronami, zarówno polskimi, jak i międzynarodowymi„.
Senat ma 30 dni na przyjęcie poprawek do ustawy Jeśli w tym czasie nie dokona tego , ustawę przyjmuje się zgodnie z brzmieniem przedłożonym przez Sejm.

KOMENTARZ

Niestety, ale marszałek Tomasz Grodzki jest w mylnym błędzie. Uchwalanie ustaw w Polsce NIE PODLEGA konsultacjom z instytucjami międzynarodowymi. Wynika to bezpośrednio z Konstytucji, która w hierarchii prawa najwyżej stawia Konstytucję, następnie ustawy.
Nad zgodnością prawną nowych ustaw czuwa w Polsce biuro legislacyjne sejmu oraz Trybunał Konstytucyjne, który jako jedyny na świecie jest władny oceniać i kwestionować ustawy uchwalone przez polski parlament.
Są to podstawowe atrybuty suwerenności. Chęć nadskakiwania zagranicznym ośrodkom władzy oraz konsultowania z nimi polskich ustaw, to atrybut wiernopoddańczej zależności dla obcych ośrodków władzy godzących w zasadę suwerenności Rzeczpospolitej.
Działania marszałka Grodzkiego są zatem jednoznaczne z atakiem na suwerenność naszej ojczyzny. W literaturze fachowej, atak taki, przeprowadzony przez urzędującego oficjela zwyczajowo określany jest jako zdrada stanu.

red.

Źrófło: rmf24.pl

Obraz Mediamodifier z Pixabay

Dodaj komentarz