Aktualizacja dotycząca stanu prawnego, z profilu Kancelaria LEGA ARTIS na FB

TOTALNE COVIDOWO-RZĄDOWE BEZPRAWIE – aktualizacja stanu prawnego oraz zestawienie wyroków sądowych

Na profilu FB Kancelaria LEGA ARTIS pojawił się następujący post dot. aktualnego stanu prawnego dotyczącego restrykcji koronaświrusowej:

/…/

Postanowiliśmy w jednym artykule zebrać to, co jest niezgodne z prawem tak abyście mogli to zawsze posiadać przy sobie w razie nagłej potrzeby a nie szukać w stresie podstawy prawnej, jaka usprawiedliwia Wasze działanie czy też zachowanie podczas kontroli policji czy sanepidu.

1. Noszenie masek – niezgodne z prawem, ponieważ nadal obowiązek ten wywodzi się z rozporządzenia a nie ustawy.
Spójrz:
Regulacja obowiązku zasłaniania ust i nosa, jaka wynika z nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń z mocą od dnia 29.11.2020 roku, opublikowana w (Dz. U. Poz. 2112) następuję zgodnie dodanym zapisem do art. 46b) punkt: 13) nakaz zakrywania ust i nosa, w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, wraz ze sposobem realizacji tego nakazu” i żądam umorzenia postępowania.
W tym miejscu wskazujemy prawidłowy zapis tej deregulacji:
„Art. 46b. W rozporządzeniu, o którym mowa w art. 46a, można ustanowić: 13) nakaz zakrywania ust i nosa, w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, wraz ze sposobem realizacji tego nakazu.”

2. Kary Administracyjne – obecna sytuacja prawna po dokonaniu nowelizacji ustawy wyklucza możliwość karania przez sanepid karami administracyjnymi osób, które nie przestrzegły w czasie przeszłym rzekomo określonych nakazów i zakazów i ponieważ za pomocą art. 15 pkt 7 ustawy nowelizującej ustawodawca dokonał zmiany ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845) poprzez nadanie nowego brzmienia jednemu z artykułów art. 48a.
Zgodnie z zasadą „lex posterior derogat legi priori, norma” – norma późniejsza uchyla normę wcześniejszą a zatem stare brzmienia art. 48a jakie dawało możliwość karania sanepidowi obywateli został uchylony nowym zapisem, jakiego dokonał ustawodawca.
Na tej podstawie stwierdzić należy jednoznacznie, iż sanepid obecnie nie posiada możliwości nakładania jakichkolwiek kar na osoby, które nie stosują się do bezprawnych nakazów i zakazów w tym do ogłoszonej godziny policyjnej.

3. Zakaz zgromadzeń w czasie stanu epidemii – niezgodny z prawem gdyż jedynie przy ogłoszeniu w Polsce stanu wyjątkowego istniałaby podstawa prawna do zakazania zgromadzeń i strajków.
Patrz Wyrok: Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia, w sprawie IV W 455/20, Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia, w sprawie V W 1083/20, Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia, w sprawie V W 1083/20, Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia, w sprawie V W 1847/20.

4. Zakaz przemieszczania się niezgodny z powszechnie obowiązującym prawem, ponieważ narusza on art. 31 ust 3 Konstytucji RP tak stwierdził SR w Kościanie w sprawie II W 71/20 stwierdzając, iż zakaz przemieszczania się mógłby być jedynie wprowadzony na terenie RP w przypadku ogłoszenia stanu wyjątkowego.

5. Kwarantanna dla powracających – niezgodna z prawem, ponieważ nie można zdrowego człowieka zaliczyć do grona podejrzanych bez podstawy prawnej. Zgodnie z art. 2 ust 20 21 ustawy z dnia 05 grudnia 2008 roku o zapobieganiu (…) z późn. zm. za osobę chora uznaje się jedynie osobę z potwierdzonym klinicznie zakażeniem a za podejrzaną osobę, jaka nie posiada potwierdzonego klinicznie zakażenia, lecz posiadała bezpośredni kontakt ze źródłem zakażenia.
Kara administracyjna za nie przestrzeganie nie obowiązuje gdyż sanepid jak wynika z pkt. 2 nie posiada obecnie mocy prawnej do karania obywateli.

6. Zakaz prowadzenia działalności, jaki (NIE)rząd wprowadza od marca 2020 roku niezgodny z prawem. Tak orzekł WSA w Opolu w wyroku II SA/OP 219/20. Sąd ten zastrzegł, iż zakaz taki mógłby być wprowadzony jedynie w przypadku gdyby rząd ogłosił na terenie RP stan klęski żywiołowej.
Zatem jak wynika z powyższego jedynie przy wprowadzeniu stanu wyjątkowego (NIE)rząd mógłby nam fundować takie atrakcje.

NIE DAJ ZROBIĆ Z SIEBIE NIEWOLNIKA NA PODSTAWIE PRAWA, KTÓRE NIE JEST PRAWEM.

Przypominamy, o naszej akcji bezpłatnych porad prawnych z zakresu problemów z COVID.

Na zlecenie indywidualne klienta nasza Kancelaria przygotuje również wszelkie pisma w zakresie spraw związanych z COVID.

Jeśli potrzebujesz pomocy napisz do nas na adres @: kontakt@legaartis.pl lub zadzwoń: 22 266 86 18 lub 579636527

Na Państwa zlecenie, które nie wchodzi w zakres porady pro bono możemy podjąć się przygotowania indywidualnych pism takich jak: odwołania od decyzji, sprzeciwów od wyroków nakazowych, wniosków o uchylenie mandatu, zawiadomień do organów ścigania, pism do pracodawcy w związku z bezprawnym przymuszaniem do zasłaniania ust i nosa w zakładach pracy.

Wyroki sądowe

✅ 1. Sąd Rejonowy w Kościanie, II Wydział Karny – odmowa wszczęcia postępowania za czyn z art. 54 k.w. – Sebastian Nowicki
⏺ Czyn: 19 kwietnia 2020 – zakaz przemieszczania się (jazda na rowerze) i brak zasłaniania ust i nosa
⏺ Wyrok: 03 czerwiec 2020
https://app.box.com/s/syaifdr47unv6konmny9eus5diieezx6

✅ 2. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia, V Wydział Karny – uchylenie prawomocnego mandatu karnego dla starszej kobiety
⏺ Czyn: 09 kwiecień 2020 – zakaz wchodzenia do parku – starsza kobieta szła do apteki przez park
⏺ Wyrok: 21 lipca 2020
https://app.box.com/s/wezu5v2p62bvpzd48sirg0jaqk4pt3j6

✅ 3. Wyrok sądowy w Warszawie – umorzenie postępowania za brak zasłaniania ust i nosa – Piotr Biedka, dziennikarz Chwdp.Tv
⏺ Czyn: 23 maja 2020 – brak zasłaniania ust i nosa – Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 54
⏺ Wyrok: 01 września 2020
https://app.box.com/s/8odlf20p8lzl8vsby1esw4ayr26ep0rl

✅ 4. Sąd Rejonowy w Gliwicach – uchylenie mandatu karnego dla mieszkańca Gliwic za nie zasłanianie ust i nosa
⏺ Czyn: koniec kwietnia 2020 – przyjęcie mandatu oraz wniosek do sądu o uchylenie mandatu
⏺ Wyrok: 22 września 2020
https://app.box.com/s/491q4ikygb7z3v6bic3c0yybpeftya9xhttps://gliwice.wyborcza.pl/…/7,95519,26396003,sad-w…

✅ 5. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, XII Wydział Karny – umorzenie postępowania w sprawie o czyn z art. 54 k.w. – syn Pana Grzegorza
⏺ Czyn: 04 kwietnia 2020 – zakaz przemieszczania się (przebywanie na bulwarach)
⏺ Wyrok: 24 września 2020
https://app.box.com/s/vrxkza76ui24kydzdg35jgeli26sccon

✅ 6. Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVI Wydział Karny – uchylenie prawomocnego mandatu karnego – Robert Juchnik
⏺ Czyn: 04 kwietnia 2020 – wykroczenie z art. 54 k.w. – Przymiłowice, ul. Sokola
⏺ Wyrok: 06 październik 2020
https://app.box.com/s/21x5v2sg6i71lflhb51zre7bnvg6dz00

✅ 7. Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, V Wydział Karny – odmowa wszczęcia postępowania o wykroczenie z art. 54 kw. – Krzysztof Rozbiewski
⏺ Czyn: 03 maja 2020 – brak zasłaniania ust i nosa – Szczecin, ul. Jasne Błonia
⏺ Wyrok: 09 październik 2020
https://app.box.com/s/am55r726fwsmnqlt2z290i13rs9mvb6i

✅ 8. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie, V Wydział Karny – umorzenie postępowania za czyn z art. 54 k.w. – Szymon
⏺ Czyn: 16 maja 2020 – udział w zgromadzeniu – Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89
⏺ Wyrok: 15 październik 2020
https://app.box.com/s/01lhyldlkfca6lams9ybpc4w41gxbo9h

✅ 9. Sąd Rejonowy w Leżajsku – ksiądz Franciszek uniewinniony za zbyt wiele osób w kościele
⏺ Czyn: 03 maj 2020 – przekroczenie liczby wiernych w kościele – Tarnogóra, powiat leżajski
⏺ Wyrok: 19 październik 2020
https://tvn24.pl/…/lezajsk-na-mszy-bylo-zbyt-wiele-osob…https://nowiny24.pl/wiernych-w-kosciele…/ar/c1-15243468

✅ 10. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie, V Wydział Karny – umorzenie postępowania – zakaz gromadzenia się – Mateusz Jastrzębski i Barbara
⏺ Czyn: 08 maja 2020 – zakaz gromadzenia się – Warszawa, ul. Aleje Ujazdowskie 1/3
⏺ Wyrok: 23 październik 2020 https://app.box.com/s/8xajs601mjeja7rds7erysrn57zffyut

✅ 11. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie – umorzenie postępowania za czyn z art. 54 k.w. – Marek Kwiecień, Paweł Jan Tanajno, Dariusz Sebunia, Paweł Stolarczyk
⏺ Czyn: 16 maja 2020 – zakaz gromadzenia się, brak dystansu, brak zasłaniania ust i nosa – Warszawa, Plac Zamkowy
⏺ Wyrok: 27 październik 2020
https://app.box.com/s/coljf3ujljkvuuvdwct2eif8co02rquh

✅ 12. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, IV Wydział Karny – umorzenie postępowania za czyn z art. 54 k.w. – Robert Poczta
⏺ Czyn: 13 sierpień 2020 – brak zasłaniania ust i nosa – sklep Carrefour w Łodzi przy ul. Śmigłego Rydza 32a
⏺ Wyrok: 03 listopad 2020
https://app.box.com/s/utprf0spgu61itolo62mlw1330yat313

✅ 13. Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, II Wydział Karny – odmowa wszczęcia postępowania z art. 54 k.w. – Dorota Borkowska
⏺ Czyn: 10 sierpień 2020 – brak zasłaniania ust i nosa – poczekalnia do lekarza stomatologa i chirurga – Środa Wielkopolska, ul. Weychana 7
⏺ Wyrok: 04 listopad 2020
https://app.box.com/s/7ttvh9hebffjy5slq27vdj31erfhuisx

✅ 14. Sąd Rejonowy w Wadowicach, II Wydział Karny – odmowa wszczęcia postępowania – art. 54 k.w. – Jakub Mikołajek
⏺ Czyn: 15 września 2020 – brak zasłaniania ust i nosa – Urząd Miejski w Andrychowie, ul. Rynek 16
⏺ Wyrok: 13 listopada 2020
https://app.box.com/s/fyxyh3wue2cz6czyx8602a7ly84cp4av Sąd umorzył postępowanie za brak maski. Uzasadnienie miażdży bezprawie. https://rebel24.pl/sad-umozyl-postepowanie-za-brak-maski…/

✅ 15. Sąd Rejonowy w Olkuszu, II Wydział Karny – odmowa wszczęcia postępowania o wykroczenie z art. 54 k.w. – Krzysztof Madej
⏺ Czyn: 17 sierpnia 2020 – brak zasłaniania ust i nosa – restauracja McDonald’s, Olkusz, ul. Rabsztyńskiej 2a
⏺ Wyrok: 18 listopad 2020
https://app.box.com/s/53dyw7fg59epz9oponse87rvbgb03y4y

✅ 16. Sąd Rejonowy w Pruszkowie, II Wydział Karny – umorzenie postępowania za czyn z art. 54 k.w.– Michał
⏺ Czyn: 18 września 2020 – brak zasłaniania ust i nosa – sklep „Biedronka”, Kanie, ul. Warszawska 1
⏺ Wyrok: 23 listopad 2020
https://app.box.com/s/4m3pycsqoy3uibx7gyfgfv5kfte87qdz

✅ 17. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia – umorzenie postępowania za czyn z art. 54 k.w. – Piotr Jawornik, Aleksandra, Kamil, Dariusz
⏺ Czyn: brak zasłaniania ust i nosa
⏺ Wyrok: 30 listopad 2020
https://app.box.com/s/gkbh2jl5uku7ahlwa33bn32eifhxuywb

✅ 18. Sąd Rejonowy w Opolu Wydział II Karny – Sekcja ds. Wykroczeń – odmowa wszczęcia postępowania o wykroczenie z art. 54 k.w. – Marcin Pękalski
⏺ Czyn: 30 września 2020 – brak zasłaniania ust i nosa – sklep „Auchan”, Opole, ul. Sosnkowskiego 16
⏺ Wyrok: 25 listopad 2020
https://app.box.com/s/3uo0y121p4iuemsajzksnln0sw99mkdm

✅ 19. Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grajewie – umorzenie postępowania administracyjnego w całości – Marzanna Gontarska
⏺ Czyn: 21 październik 2020 i 26 październik 2020 – brak zasłaniania ust i nosa Wyrok nakazowy + odwołanie
⏺ Decyzja: 04 grudzień 2020
https://app.box.com/s/nqijowndvdxce9y11j5iq8py6azkv1p7

✅ 20. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, IV Wydział Karny – odmowa wszczęcia postępowania z art. 54 k.w. – Damian Gastol
⏺ Czyn: 11 październik 2020 – brak zasłaniania ust i nosa – Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego (faktyczna interwencja na ul. Kujawskiej 7 (TVP3)
⏺ Wyrok: 08 grudzień 2020
https://app.box.com/s/2mp0uq3xo0ovnblroto0185g8k5k21bb
Polityk Konfederacji wygrał w sądzie. Mandat za brak maseczki był bezprawny https://nczas.com/…/polityk-konfederacji-wygral-w…/https://www.facebook.com/GastolDamian/posts/1901162086725832

✅ 21. Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, II Wydział Karny – umorzenie postępowania za czyn z art. 54 k.w. – Adam Koc
⏺ Czyn: 30 sierpnia 2020 – brak zasłaniania ust i nosa
⏺ Wyrok: 16 grudzień 2020
https://app.box.com/s/stlsbn66zf0ayyo1d24dqexgvggz54mx

✅ 22. Sąd Rejonowy w Chorzowie VII Wydział Karny – wyrok nakazowy – 300 zł grzywny – Piotr Nawrat
⏺ Czyn: 03 październik 2020 – brak zasłaniania ust i nosa – sklep „Biedronka”, Świętochłowice, ul. Katowicka 31c ⏺ Wyrok: 20 listopad 2020
https://app.box.com/s/mgu0z7om8ep061al0rck2jtxhknhzhga
Sprzeciw do wyroku nakazowego https://app.box.com/s/b6t4lxtqv06bi4xjbccp716fdcyt032r
Pismo od Rzecznika Praw Obywatelskich, które Piotr Nawrat otrzymał 13.10.2020 w którym wyraźnie wskazuje, że Rozporządzenie jest wprowadzone z naruszeniem prawa ustawowego i że nikt nie powinien być karany za naruszenie tego Rozporządzenia. https://app.box.com/s/957lsbsggluh7vxaoas3mtna529w6o70
Sąd Rejonowy w Chorzowie II Wydział Karny – umorzenie postępowania (wyroku nakazowego) – Piotr Nawrat Wyrok: 18 grudnia 2020 https://app.box.com/s/prijld2bj379gt50w9yqkjf1471f7m0t

✅ 23. Sąd Rejonowy w Chrzanowie, II Wydział Karny – umorzenie postępowania za czyn z art. 54 k.w. – Jelena Bojda
⏺ Czyn: 10 październik 2020 – brak zasłaniania ust i nosa – Komisariat Policji w Libiążu, ul. Piłsudskiego 10
⏺ Wyrok: 21 grudnia 2020
https://app.box.com/s/lzwfx3lhbvhzcfhujw0dzdk6vdbi51jy
Gazeta Trzebińska https://www.facebook.com/GazetaTrzebinska/posts/3643205495714713
Gazeta Przełom https://przelom.pl/34146-przyszla-na-komisariat-bez-maski…

✅ 24. Sąd Rejonowy w Wadowicach, II Wydział Karny – odmowa wszczęcia postępowania z art. 54 k.w. – Aneta M.
⏺ Czyn: 17 październik 2020 – brak zasłaniania ust i nosa – Andrychów, Plac Mickiewicza
⏺ Wyrok: 22 grudnia 2020
https://app.box.com/s/3rgtk0gtlb5zab9pka60t8a9bmli4k76

✅ 25. Sąd Rejonowy w Wadowicach, II Wydział Karny – odmowa wszczęcia postępowania z art. 54 k.w. – Jakub Mikołajek
⏺ Czyn: 13 listopada 2020 – brak zasłaniania ust i nosa – Andrychów, ul. Włókniarzy 1b
⏺ Wyrok: 29 grudzień 2020
https://app.box.com/s/b9tcob22swtworrr2vhwsd83zfbj8qgw

✅ 26. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu – umorzenie postępowania w sprawie czasowego ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej (27.10.2020) – Fryzjer z Opola https://app.box.com/s/jougmc84exx5gnnzzefydgzjstbper12http://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/16701

✅ 27. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie, V Wydział Karny – umorzenie postępowania za czyn z art. 54 k.w. – Michał Ługowski
⏺ Czyn: 16 maja 2020 – uczestniczenie w spotkaniu więcej niż 2 osób, brak dystansu – Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89
⏺ Wyrok: 22 grudnia 2020
https://app.box.com/s/7qw0rs65p51niyr63owq027ja4nyu0hh

fot. Karol Makurat/REPORTER/East News

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz