Referendum o „Powrót do NORMALNOŚCI” – zadanie RKW wobec wyczerpania się zasobów i prób „reformowania” państwa przez „elity” powołujące się na legendę Solidarności

Referendum o „Powrót do NORMALNOŚCI” – zadanie RKW wobec wyczerpania się epoki Solidarności.

Szanowni i drodzy Sympatycy oraz Koordynatorzy i Członkowie Ruchu Kontroli Wyborów – Ruchu Kontroli Władzy!

W rocznicę powstania, a raczej wybuchu Solidarności w 1980 roku, uczciwie i ze smutkiem należy stwierdzić, że legła w gruzach wielka fala nadziei narodowych, które nam towarzyszyły w ostatniej epoce, po dziesięcioleciach rządów mandatariuszy Solidarności (czy to z jej lewicy, czy to z jej tzw. prawicy, odwołujących się do legendy „Solidarności”). Niezależnie kto rządził i z jakich powodów to się stało ta fala legła w gruzach! Niestety nie widać na horyzoncie żadnego innego procesu dziejowego, przełomu lub zrywu, który dałby nadzieję na inne, prawdziwe, faktycznie niepodległościowe elity.

Pierwotna „Solidarność”, na skutek procesu opanowywania jej odgórnie i oddolnie przez obce Polsce agentury, została całkowicie sparaliżowana a jej wielkie ideały zostały zdradzone nawet przez te rządy, które miały być ostatnią naszą nadzieją na wprowadzenie w życie hasła by „Polska była Polską” – hasła pochodzące z gruntu i rdzenia „Solidarności”.

Niestety obecnie rządy realizują politykę wrogą NORMALNOŚCI i ZDROWEMU ROZSĄDKOWI, politykę poddaństwa i służalczości wobec NAKAZÓW OBCEJ PRZEMOCY, oderwaną nawet od własnego programu politycznego głoszonego podczas kampanii wyborczej do samego dnia wyborów.
Ta realizacja polityki dyktowanej nam przez OBCYCH, odbywa się wbrew postulatom narodu, wbrew postulatom Solidarności, wbrew woli wyborców przecież wprost wyrażonej w akcie elekcji.

Jako Ruch Kontroli Wyborów ponosimy szczególną odpowiedzialność nie tylko za danie świadectwa temu, co przewrotnego czyni się wbrew aktowi wyborczemu i przyjętych ZOBOWIĄZAŃ wobec wyborców, o ileż ważniejsze jest by wskazać w tej sytuacji drogę wyjścia. Tak zrobiliśmy w roku 2015 kiedy to zdezorientowanym i jak zwykle bezradnym politykom wskazaliśmy zwyczajną drogę do zwycięstwa poprzez prostą konieczność przypilnowania wyborów, w których wcześniej przegrywali na skutek stosowania wielu sposobów fałszowania wyborów i na skutek ich zaniechań w kontrolowaniu tego procesu, któremu zawdzięczali wybór (już chyba wtedy należało nabrać ostrożności w stosunku do ich samodzielności, czy nawet sprawności w myśleniu i działaniu).

Dziś, w czasach nieustannego okłamywania nas, że nie da się powrócić do normalności – aby wyprowadzić nas Polaków i Polskę z samobójczej matni, w którą wepchnęły nas „elity” okrągłostołowe – MUSIMY ZAŻĄDAĆ REFERENDUM, w którym opowiemy się właśnie za POWROTEM DO NORMALNOŚCI!

Tak jak „Solidarność” w 1980 roku, chcąc jako takiej normalności, zgłosiła swe słynne postulaty, tak dziś Ruch Kontroli Wyborów przedstawi w formie pytań referendalnych, pod ocenę Polaków, elementarne postulaty narodu dotyczące normalnej CODZIENNOŚCI, które rządzący muszą bezwarunkowo spełnić by Polska zawróciła z drogi prowadzącej do samobójstwa, bez względu na to, jakie są wobec nas NIENORMALNE żądania obcych i wrogich Polsce sił.

Te pytania referendalne, które przedstawimy w najbliższym czasie, będą dotyczyć tak oczywistych spraw jak dalsze korzystanie przez nas z węgla, przywrócenia funkcjonowania kopalń węgla, uzyskiwania elektryczności pochodzącej z elektrowni węglowych, nieobciążania nas nowymi podatkami za nasze auta, zniesienia immunitetów sędziowskich i poselskich, przywrócenia rolnikom ich pełnego władztwa nad ich ziemią i hodowlą, itd, itp. Postulatów-pytań referendalnych będzie wiele bowiem w wielu sprawach domagać się chcemy POWROTU DO NORMALNOŚCI.

Referendum ma być położeniem granicy szaleństwa polityków, którzy odwrócili się od prawa naturalnego, od rzeczywistości i od Suwerena a w gorliwości – godnej innej sprawy, jaką jest suwerenność i niepodległość – ścigają się by realizować zgubne dyrektywy jakichś Zielonych Ładów, kolejnych lockdownów, pozbawianiu nas gotówki, żywności, własności i wolności.

Dla rządzących wynik referendum mógłby nawet stać się podstawą do odrzucenia wszelkich krępujących nasz rozwój dyktatów! O ile zechcą to skorzystają z takiej tarczy, którą zasłonić mogą siebie i nas przed widocznym, realizowanym na siłę oraz wbrew rozumowi planem zniszczenia Rzeczpospolitej.

Potrzebować będziemy Państwa aktywności na miarę zrywu Solidarności z 1980 roku!!! Nawet jeśli rządzący będą podejmować próby zablokowania referendum, jestem pewien, że zdobędziemy o wiele więcej podpisów pod referendum niż wymagane 500 tysięcy. Choć mamy struktury w całej Polsce zabiegajmy o włączenie się do tej akcji wszystkich patriotów.

Polska potrzebuje dziś działań na miarę staropolskiego Ruchu Egzekucji Praw i Dóbr, który w początkach epoki Jagiellonów zapoczątkował reformę państwa i późniejszy niebywały rozwój Rzeczpospolitej, przyciągający inne kraje i narody do naszej koncepcji życia zbiorowego.

Takie działanie, podnoszące kulturę polityczną na wyższy poziom, godne narodu z ponad tysiącletnią historią,  jest potrzebne nam jak świeże powietrze w zatrutej atmosferze sporów oficjalnie nagłaśnianych, w większości nie odnoszących się konstruktywnie do FUNDAMENTALNYCH problemów naszej codzienności.

Liczę na Państwa poparcie w nadchodzących zmaganiach o nasz byt jednostkowy i państwowy, liczę na poparcie członków i sympatyków RKW – rozumnych Polaków kochających swą Ojczyznę, którzy już wielokrotnie dali świadectwo odpowiedzialności za Kraj i działanie zwykłe, proste w swej istocie, na które nie wpadli skupieni na sobie politycy.

Marcin Dybowski
Prezes Ruchu Kontroli Wyborów
tel. 509458438

31.08.2022 A.D.

2 komentarze do wpisu „Referendum o „Powrót do NORMALNOŚCI” – zadanie RKW wobec wyczerpania się zasobów i prób „reformowania” państwa przez „elity” powołujące się na legendę Solidarności”

  1. Uważam RKW za bardzo ważny i potrzebny szczególnie w nadchodzących wyborach trzeba przypilnować uczciwego liczenia głosów.Niestety co do referendum to nie ma sensu bo dla rządzących nie ma ono żadnej mocy wiążącej po prostu nie liczy się.

    Odpowiedz
  2. Trafne sformułowanie pytań jest kluczowe. Nie może być ich zbyt wiele. Warto więc rozpisać zgłaszanie propozycji, selekcja i wewnętrzne głosowanie.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz