Przyszła kolej na bezkarnego komunistycznego zbrodniarza „nadzwyczajnej kasty”

Prokuratorzy IPN dopiero w marcu 2020 roku podali komunikat :

„W niniejszej sprawie zgromadzono obszerny i wyczerpujący materiał dowodowy, który pozwolił na wydanie postanowienia o przedstawieniu Stefanowi Michnikowi łącznie 93 zarzutów popełnienia w 1952 i 1953 roku w Warszawie przestępstw stanowiących zbrodnie komunistyczne i wyczerpujących znamiona zbrodni przeciwko ludzkości, które polegały na wydaniu bezprawnych wyroków orzekających kary śmierci, kar długoletniego więzienia oraz bezprawnych postanowień w przedmiocie stosowania tymczasowego aresztowania wobec osób działających na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.(..) Czyny zarzucone Stefanowi Michnikowi w datach ich popełnienia stanowiły zbrodnie przeciwko ludzkości i były zakazane przez ówcześnie obowiązujące przepisy prawa międzynarodowego. Chodzi o art. VI pkt c Karty Międzynarodowego Trybunału Wojskowego, stanowiącej załącznik do porozumienia międzynarodowego w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców Osi Europejskiej, uchwalonej w Londynie w dniu 8 sierpnia 1945 r.”

Prokuratorzy IPN zaznaczyli, że Sędzia Stefan Michnik sprzeniewierzył się „zasadzie obiektywizmu, a orzekając w sprawach karnych kierował się przede wszystkim przesłankami natury ideologicznej i politycznej, dążąc do fizycznej eliminacji osób postrzeganych przez ówczesne władze jako przeciwników politycznych” oraz dokonywał np. „dowolnej oceny materiału dowodowego – nie zawierającego jakichkolwiek obiektywnych dowodów obciążających oskarżonych” i „W sprawach karnych kierował się przede wszystkim przesłankami natury ideologicznej i politycznej, dążąc do fizycznej eliminacji osób postrzeganych przez ówczesne władze jako przeciwników politycznych”

Pion śledczy IPN zwrócił również uwagę, że Stefan Michnik – mający nadal obywatelstwo polskie i nieposiadający w Polsce miejsca stałego pobytu, lecz mieszkający w Szwecji, utrudnia śledztwo : „Co najmniej od 2008 roku unika jakichkolwiek kontaktów zarówno z przedstawicielami polskiego wymiaru sprawiedliwości, jak też z właściwą placówką dyplomatyczną RP, zaprzestał ponadto odbioru korespondencji kierowanej doń w niniejszym śledztwie. Wskazuje to wyraźnie, że podejrzany wykorzystuje fakt zamieszkiwania poza granicami kraju do utrudniania prowadzonego przeciwko niemu śledztwa”.

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie wystąpił z wnioskiem do Wojskowego Sądu Garnizonowego w Warszawie o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Stefana Michnika. W konsekwencji – po przejściu odpowiedniej sądowej procedury – 14 października 2019 r. Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie wydał Europejski Nakaz Aresztowania wobec Stefana Michnika.

A więc dopiero po 10 latach ślamazarnego śledztwa prokuratury IPN wydano nakaz aresztowania. Wszyscy ci prokuratorzy wraz z władzami IPN powinni być chociażby za to lenistwo i szkodliwą opieszałość zwolnieni dyscyplinarnie z tej instytucji.

Osobną sprawą jest nekrolog od rodziny w polskojęzycznej prasie. W nekrologu na stronie wyborcza.pl redaktor naczelny „Gazety Wyborczej” Adam Michnik poinformował :„Dnia 27 lipca 2021 w Gettysburgu zmarł mój brat Stefan Michnik. Mój Brat wiele wycierpiał z mojego powodu, choć nie z mojej winy”.

Wiele lat czekałam na ten nekrolog!

Antypolski zbrodniarz komunistyczny, pochodzenia żydowskiego, żył bardzo długo, bo aż 92 lata. I nie miałam nadziei, że się jakoś nawróci, przeprosi. Naiwna to byłam wobec polskiego wymiaru „niesprawiedliwości”. Zbrodniarz Michnik został wyrzucony z PRLu do Szwecji w 1968 roku w antysemickiej nagonce przez byłych kompanów z innej frakcji komunistycznej będącej wówczas u totalitarnej władzy, razem z ok. 20 tysiącami komunistów z korzeniami żydowskimi.

Od 2008 roku przez ponad 10 lat polskie władze były bezradne w sprawie ściągnięcia bandyty do kraju i nie odbył się jednak jego proces zaoczny, Wszystkie niezbędne materiały, dowody sądowe zbrodni Michnika w latach stalinowskich, są w Polsce. Jedynie teraz, już po śmierci zbrodniarza, widać ze strony MSZ, że coś zaczyna się tam zmieniać:

Tak, wiele lat czekałam na ten nekrolog, ale nie ze względu na Stefana Michnika, ale jego brata Adama (mieli tą sama matkę, a różnych ojców). Stefanowi Michnikowi nic już nie pomoże, dołączył duchowo do czerwonych szatańskich salonów. Ciekawiło mnie, jak jego zwłoki pożegna brat. A uważam, że jego brat Adam miał ostatnią szansę pokazania, że Polska cokolwiek go obchodzi, że wspomni o naszych wspaniałych patriotach, którzy walczyli o niepodległość, a zginęli od wyroków bezprawnie sądzącego oprawcy Stefana Michnika. Zamiast przeprosin i potępienia brata zbrodniarza wydano komunikat sugerujący, że niesłusznie on wycierpiał na tej przymusowej emigracji. Nie dziwi fakt, że antypolski zbrodniarz był pochodzenia żydowskiego, bo w aparacie komunistycznej represji po II wojnie światowej to był standard, tzw. „piąta kolumna żydowska” . I po tym nekrologu dla brata, nie dziwi mnie już, że jeden z najbardziej wpływowych dziennikarzy w III RP jakim był i jest Adam Michnik, nie widzi najmniejszego powodu potępienia zbrodniczej działalności brata na Polakach. Tym samym daje dowód, że nie tylko w qasi-niepodległej III RPe, ale w całym życiu Adamowi Michnikowi nigdy nie było po drodze do wolnej i suwerennej Polski, za którą miliony Polaków zginęły w XX wieku.

Słabe polskie państwo mające słabą reprezentację narodu we władzach tzw. IIIRP po 1989 roku, nie doprowadziło do deportacji i skazania sędziego zbrodniarza z okresu lat 1952-53.

Proponuję uczcić haniebną pamięć zbrodniczego sędziego i ustanowić symboliczną odznakę

im.Stefana Michnika pn:

Zdrada, Zaprzaństwo i Bezkarność wobec Wolnej Polski

Kogo nią wyróżnić? Niestety, mamy w Polsce i w polskiej ziemi tysiące takich zasłużonych do tego haniebnego odznaczenia, głowa boli od nadmiaru wyboru.

opracowała: JUM

źródło:

  • IPN; TT;
  • PRAWY.PL: „Stefan Michnik nie żyje – dlaczego nie został osądzony? OSTRY komentarz MSZ!”
  • https://prawy.pl/115134-stefan-michnik-nie-zyje-dlaczego-nie-zostal-osadzony-ostry-komentarz-msz/

Dodaj komentarz