Postojowe 2080 zł dla umów cywilnoprawnych – podpowiadamy jak wypełnić wniosek

Jest to świadczenie dla postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

W przypadku osób wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł, to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów, czyli również do 1299,99 zł postojowego.

W przypadku osób, które na umowie (umowach) miały od 1300 zł w górę – postojowe wynosi 2080 zł

  1. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 15 681 zł 
  2. Zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego 2020.
  3. Nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, czyli jakiegoś etatu lub własnej działalności.
  4. Nie można wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności przez Zleceniodawcę.

Jak złożyć wniosek

Załączamy instrukcję, jak poradzić sobie zdalnie, przez komputer:

Poniżej wniosek do pobrania w PDF

Wniosek wypełniamy i przesyłamy do Zleceniodawcy i do ZUS – Zleceniodawca MUSI również złożyć Twój wniosek do ZUS – trzeba tego przypilnować.

  • Zleceniodawca lub zamawiający musi otrzymać Twoje oświadczenie, że nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu i o kwocie przychodów z innych umów.
  • Jeżeli zawarłeś więcej niż 1 umowę cywilnoprawną, każdy zleceniodawca lub zamawiający składa wniosek odrębnie dla każdej umowy.
  • do ZUS doręczamy dokumenty
  • za pośrednictwem poczty,
  • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty.
UWAGA do wniosku musi zostać dołączona kopia umowy cywilnoprawnej!

LINK DO ŹRÓDŁA – ZUS

Zachęcamy również do zapoznania się z możliwościami dla mikroprzedsiebiorców.

Zwolnienie z opłat ZUS

Postojowe 2080 zł dla mikrobiznesu – można łączyć ze zwolnieniem z opłat ZUS!

Bezzwrotna pożyczka 5000 zł

Ponieważ przy składaniu wniosku o postojowe dla umów cywilnoprawnych konieczna jest pomoc Zleceniodawców, bardzo prosimy o pomoc i szybkie działanie dla dobra swoich pracowników!

oprac. EB

2 komentarze do wpisu „Postojowe 2080 zł dla umów cywilnoprawnych – podpowiadamy jak wypełnić wniosek”

Dodaj komentarz