Wniosek o 2080 zł, tzw. POSTOJOWE, dla mikro-biznesów do 10. osób – podpowiadamy, jak wypełnić

Recz najważniejsza: można jednocześnie skorzystać ze zwolnienia w opłatach ZUS oraz ze świadczenia postojowego, czyli owych 2080 zł.

Kto może skorzystać?

Świadczenie postojowe przysługuje, gdy nie podlega się ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Może z niej skorzystać osoba, która:

  1. Nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód (liczony jako miesięczna suma wszystkich wystawionych komuś faktur netto) z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy niż 15 681 zł.
    • Czyli mówiąc po polsku, przychód za marzec musi być minimum 15% niższy niż za luty. Jeśli w lutym zafakturowaliśmy np. 10 000 zł, to w marcu musi być zafakturowane maksymalnie 8 500 zł i wtedy to świadczenie przysługuje.
    • Jak nie przysługuje za marzec, to jeśli przychód spadnie w kwietniu o 15% w porównaniu do marca, to też przysługuje i ostatni miesiąc, jeśli w maju przychód spadnie o 15% w porównaniu do kwietnia, to tez przysługuje.
  2. zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r. oraz przychód nie był wyższy niż 15 681 zł.

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Podobnie jak przy zwolnieniu ze składek do ZUS świadczenie postojowe będzie przysługiwało przedsiębiorcom, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą przed dniem 1 lutego.

Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT,  otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Link bezpośrednio do źródła – ZUS

Również tutaj konieczne będzie złożenie stosownego wniosku do ZUS, najszybciej zdalnie, elektronicznie, ale można też w wersji papierowej

POLECAMY RÓWNIEŻ BEZZWROTNĄ POŻYCZKĘ

5000 ZŁ DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCCÓW

ORAZ PRZYPOMINAMY O MOŻLIWOŚCI ZWOLNIENIA Z ZUS

ZUS – POMAGAMY WYPEŁNIĆ WNIOSEK

Przedstawiamy również krótki filmik, jak założyć konto i wygenerować bezpieczny podpis w ZUS.
Wniosek o świadczenie postojowe 2080 zł. Jak złożyć?

👀Sprawdź jak złożyć wniosek o świadczenie postojowe dla przedsiębiorców w wysokości 2080 zł.Świadczenie przysługuje Ci, jeśli:🔹 Działalność została założona przed 1 lutego 2020 roku.🖇🔹 Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był o co najmniej 15% niższy w stosunku do miesiąca poprzedniego. 💰Mówiąc na przykładzie: składająć wniosek w kwietniu, Twój przychód za marzec musi być o co najmniej 15% niższy niż w lutym.🔹 Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył wartości 15 595,74 zł. Przykładowo, składając wniosek w kwietniu, limit ten dotyczy marca📆.🔹 Jeśli zawiesiłeś swoją działalność po 31 stycznia 2020 r., możesz otrzymać świadczenie pod warunkiem, 🔍 że przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekroczył 15 595,74 zł.

Publiée par inFakt sur Vendredi 3 avril 2020

oprac EB

7 komentarzy do wpisu „Wniosek o 2080 zł, tzw. POSTOJOWE, dla mikro-biznesów do 10. osób – podpowiadamy, jak wypełnić”

Dodaj komentarz