Polacy udający się do Niemiec muszą być przygotowani na 14-to dniową kwarantannę

Mimo, że sezon wirusówek na dobre się tak naprawdę jeszcze nie zaczął już mamy do czynienia z kolejnym szaleństwem we wszystkich krajach Europy.

Niemcy oczywiście dzięki usilnemu proszeniu się o to polskiego rządu, który bez opamiętania stosuje testy PCR do wykrywania wirusa SARS-CoV-2, które się do tego nie nadają, wpisali Polskę na czarną listę krajów zwiększonego ryzyka.                

To nakłada od 24 października na wszystkich Polaków przekraczających granicę polsko-niemiecką odbycie obowiązkowej dwutygodniowej kwarantanny lub okazanie aktualnego zaświadczenia o niezarażeniu koronawirusem, co byłoby ogromnym utrudnieniem dla mieszkańców pogranicza.     


Jak donosi portal gazetalubuska.pl burmistrzowie Dwumiasta: Słubic i Frankfurtu nad Odrą mając na względzie powiązania ludności przygranicznej po obu stronach Odry dotyczące zarówno ich życia prywatnego jak i publicznego, wystosowali prośbę do premiera Brandenburgii o złagodzenie tego restrykcyjnego przepisu.            

I jest dobra wiadomość dla przygranicznych mieszkańców regionu lubuskiego. Jak podaje portal gazetalubuska.pl Brandenburgia na dzień przed wejściem w życie restrykcji dla Polaków przekraczających granicę z Niemcami złagodziła nieprzychylne nam przepisy, dopuszczając nie przekraczający 24 godzin tzw. mały ruch graniczny bez konieczności poddawania się uciążliwej kwarantannie.             

Polacy pracujący na co dzień po niemieckiej stronie są całkowicie zwolnieni z odbywania kwarantanny, podobnie jak studenci i uczniowie korzystający z oferty edukacyjnej sąsiadów zza Odry. Na specjalne względy mogą też liczyć w przyszłości małżonkowie, partnerzy czy krewni pierwszego stopnia Polaków przebywających w Niemczech na stałe, pobyt do 72 godzin również w tych przypadkach będzie zwolniony z kwarantanny.          
Pod artykułem źródłowym pojawił się komentarz internauty, który nie bez przyczyny nazywa się (Zazdrosny):            

,,No popatrz pan a Niemcy mogą wynegocjować z PATOGENEM odstępstwa! Jak oni TO robią?!”.             

Opracowanie BC 


Źródło:    

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz