Ograniczenia praw i wolności wprowadzone w Polsce w związku z epidemią Covid-19 (część pierwsza – aspekty prawne)

W Polsce trwa dyskusja na temat zgodności z prawem ograniczeń wprowadzanych w związku z epidemią COVID-19. Instytut Ordo Iuris przygotował raport dotyczący tego zagadnienia. Autorzy wzięli pod uwagę m.in. konstytucyjne przesłanki ograniczenia praw i wolności ze względu na konieczność ochrony zdrowia, prawne aspekty dotyczące stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii oraz kwestie związane z wprowadzeniem Unijnych Cyfrowych Zaświadczeń COVID. Przedstawione zostały również związane z obecną sytuacją pandemiczną zagrożenia o wymiarze międzynarodowym. 

Opracowanie prawne na podstawie prawa Konstytucyjnego – cz. I można znaleźć pod adresem:

https://ordoiuris.pl/sites/default/files/inline-files/Raport_OI_COVID_cz1_0.pdf

Dodaj komentarz