Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza – gminy zaczynają słuchać lokalną społeczność

Dużo mówi się w Polsce o demokratyzacji życia publicznego i wpływie obywateli na to co dzieje się wokół nich, ale tak naprawdę możliwość wyrażania własnego zdania kończy się najczęściej na udziale w wyborach, w których co prawda można wybierać kogo się chce, ale tylko spośród tych, którzy mają sposoby aby wepchnąć się na listy. Niestety ta wypracowana latami do perfekcji umiejętność wielu polityków nie idzie w parze z dopuszczaniem swoich wyborców do głosu. Potem, więc to już nawet w kwestiach bezpośrednio ich dotyczących obywatele niewiele mają do powiedzenia.              

Sposobem na to jest obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, ale niestety jak się okazuje tylko 1/5 wszystkich samorządów w Polsce daje swoim mieszkańcom prawo do zgłaszania własnych projektów uchwał, mimo tego, że to oni właśnie wiedzą najlepiej co jest jeszcze nie tak. Mają pomysły jak usprawnić i ulepszyć świat wokół siebie.       

Jak donosi portal radiogdansk.pl do tego ciągle jeszcze za małego grona gmin, które stawiają na głos lokalnej społeczności dołączył na Pomorzu Starogard Gdański. W lutym rada gminy opowiedziała się za przyjęciem projektu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Dzięki temu mieszkańcy uzyskali rzeczywisty wpływ na podejmowane przez samorząd decyzje dotyczące jakości ich życia i bezpieczeństwa.                     

Według zapisów przyjętej lokalnie uchwały mieszkańcy, aby mogli zgłosić własny pomysł pod głosowanie rady muszą stworzyć komitet składający się z dwudziestu mieszkańców oraz zebrać podpisy dwustu zameldowanych w gminie osób aprobujących projekt przygotowanej przez grupę inicjatywną uchwały. Kolejny punkt przyjętej procedury to opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady. Jeśli będzie pozytywna, projekt ma szanse zostać wcielony w życie, o ile oczywiście wyrażą na to zgodę większością głosów starogardzcy radni.           

Opracowanie BC 
Źródło:     

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz