Obchody Narodowego dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Konstancinie-Jeziornie

W dniu 28 lutego – niedziela, odbyła się pierwsza część zaplanowanych na ten rok uroczystości związanych z upamiętnieniem Żołnierzy Niezłomnych naszego terenu.

Uroczystości rozpoczęły się już o godzinie 16.00 złożeniem wieńca i zapaleniem zniczy na grobie starszego strzelca, Henryka Stokowskiego urodzonego w Chylicach, żołnierza Armii Krajowej pseudonim „Jaskółka” zamordowanego 28-mego września 1945 roku w Białym Dworku, siedzibie UB w Konstancinie-Jeziornie.

Następnie w CAM Pallotynów o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej wypełnionej po brzegi, rozpoczęło się spotkanie z udziałem naszych żyjących bohaterów tamtych lat:

  • Pani Barbary Kulińskiej- Żugajewicz ps. „Zula”, żołnierza Armii Krajowej, uczestniczki Powstania Warszawskiego.
  • Pani Leokadii Gregorczyk – bohaterki filmu „Panna Lodzia” wyświetlanego w poprzedniej edycji obchodów w roku 2014 roku.
  • Pana pułkownika Józefa Małka ps. „Tygrys”, żołnierza Armii Krajowej.

W trakcie spotkania Burmistrz naszej gminy p. Kazimierz Jańczuk nadał tytuł Honorowego Obywatela Gminy Konstancin-Jeziorna Pani Barbarze Kulińskiej.

Następnie Pan pułkownik Józef Małek pogratulował osobiście wszystkim laureatom I edycji konkursu dla dzieci i młodzieży z Konstancina–Jeziorny, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym i literackim upamiętniającym dzień 1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Podkreślono wysoki poziom artystyczny wszystkich nadesłanych 120 prac oraz pogratulowano miejscowym szkołom, ich nauczycielom i rodzinom, którzy zaangażowali się w przygotowanie tego konkursu.

Po tej części uczestnicy uroczystości obejrzeli premierowy pokaz filmu dokumentalnego Agaty Gregorczyk-Janik i Julity Wołoszyńskiej- Matysek o Białym Dworku, byłej siedzibie UB w Konstancinie–Jeziornie.

Film i twórców nagrodzono owacjami na stojąco.

Na koniec uroczystości Ogólnopolski Komitet Pamięci ks. Jerzego Popiełuszki przyznał medal „Zło Dobrem Zwyciężaj” Pani Barbarze Kulińskiej-Żugajewicz. Pan Andrzej Melak członek kapituły medalu odczytał treść dyplomu i wręczył medal Pani Barbarze.

Całe spotkanie zakończył wernisaż prac plastycznych połączony ze słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez księży Pallotynów dla wszystkich uczestników tego wspaniałego spotkania.

Spotkanie zostało przygotowane wspólnie przez następujące organizacje pozarządowe :

  • Stowarzyszenie Wszechnica Konstancińska
  • Stowarzyszenie RKW- RKW oddział Konstancin-Jeziorna
  • Grupę Artystów „Pod Prąd”
  • 1 UDH „Żagiew”

Kategorie Bez kategorii