Nowy Tygodnik Solidarność: Czarne chmury nad Śląskiem. Pora działać

http://www.tysol.pl/a5343-Nowy-Tygodnik-Solidarnosc-Czarne-chmury-nad-Slaskiem-Pora-dzialac

W kwestiach systemowych Solidarność popiera działania rządu, ale jeśli chodzi o sprawy branżowe nie ma naszej zgody na jakiekolwiek zaniechania i nieprawidłowe działania – zaznacza Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, w rozmowie z Izabelą Kozłowską. Tematem numeru są problemy górnictwa i hutnictwa Śląska