Kurzarbeit: Co powinni wiedzieć zatrudnieni z Polski i Czech pracujący w Niemczech!

Na stronach Niemieckiej Federacji Związków Zawodowych pojawił się poradnik dla pracowników z Polski i Czech – pracującym w Niemczech, którym podsuwane są do podpisu różne, dziwne dokumenty mające na celu wymuszenie zrzeczenia się swoich praw na swoją niekorzyść.

Najważniejsze jest to, aby przed podpisaniem jakiegokolwiek dokumentu skontaktować się z odpowiednimi organizacjami i zasięgnąć poradę prawną.

Na stronach Federacji możemy przeczytać:

Dla zatrudnionych z Polski i Czech, pracujących u pracodawcy w Saksonii, zebraliśmy kilka istotnych pytań i odpowiedzi w temacie skróconego czasu pracy (Kurzarbeit) w Niemczech.

Czym jest Kurzarbeit?

W przypadku Kurzarbeit („krótka praca”) pracodawca skraca czas pracy. Jest to możliwe nawet do 100 procent w przypadku tak zwanej „Kurzarbeit 0“. Zatrudnieni otrzymują za ten okres wyrównanie od Federalnej Agencji Pracy ze środków ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, tak zwany zasiłek z tytułu skróconego czasu pracy (Kurzarbeitergeld). Czyli skrócony czas pracy jest pewnego rodzaju „częściowym bezrobociem“.

Jakie przesłanki muszą być spełnione?

O Kurzarbeit mogą wnioskować wszystkie podmioty gospodarcze zatrudniające co najmniej jednego pracownika. Również firmy pracy tymczasowej. To nowość. Ważne jest, że musi nastąpić znaczny przestój, prowadzący do utraty zarobków. Przestój ten musi mieć przyczyny gospodarcze (brak kolejnych zleceń, brak surowców lub zbytu) lub być wywołany nieuniknionym wydarzeniem (powódź, zarządzenia władz w kontekście koronawirusa).

Ważne: Przestój musi dotknąć co najmniej 10 % zatrudnionych.

Jaka jest zaleta skróconego czasu pracy?

Zaletą Kurzarbeit jest to, że zachowasz swe miejsce pracy i otrzymasz wyrównanie w postaci zasiłku Kurzarbeitergeld.

Cały artykuł jest niezmiernie ciekawy – i odsyłamy tych rodaków którzy mają kłopot ze swoim niemieckim pracodawcą.

Należy również zwrócić uwagę, że w artykule podane są telefony i kontakty do poradni dla zagranicznych pracowników.

Całość pod tym linkiem:

https://sachsen.dgb.de/themen_1/++co++c20f764e-6d0b-11ea-8667-52540088cada

Get involved!

Comments

No comments yet