Krótkie podsumowanie Walnego Zebrania RKW z dn. 23.10.2021 r.

W dniu 23.10.2021 r. w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Członków RKW

Podjęto następujące uchwały:

 1. Walne Zebranie przyjęło sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne ustępującego Zarządu Głównego.
 2. Wybrano nowy Zarząd Główny w składzie:
  • Marcin Dybowski      – Prezes Stowarzyszenia
  • Aldona Choma           – członek Zarządu
  • Paweł Milla               – członek Zarządu
  • Sławomir Stańczuk   – członek Zarządu
  • Jerzy Filak                 – członek Zarządu
  • Adam Kaleniuk          – członek Zarządu
  • Andrzej Morawski     – członek Zarządu
  • Grzegorz Czarnecki  – członek Zarządu
 3. Wybrano nową Komisję Rewizyjną w składzie:
  • Tomasz Kowalski
  • Bogdan Troska
  • Mariola Gwizdała
 4. Wybrano nowy Sąd Koleżeński
  • Janina Jadwiga Chmielowska
  • Barbara Szyffer
  • Jadwiga Łukasik
 5. Uchwalono zmiany w Statucie obejmujące:
  • zmiana nazwy Stowarzyszenia na: „Stowarzyszenie RKW im. Jerzego Targalskiego Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy
  • wprowadzenie nowego limitu liczebnego członków Stowarzyszenia niezbędnego do powoływania delegatów na walne zebrania
  • Wprowadzenie zapisów niezbędnych do ubiegania się o nadanie dla Stowarzyszenia statusu Organizacji Pożytku Publicznego

Wszyskim nowo powołanym członkom władz naczelnych Stowarzyszenia gratulujemy wyboru oraz życzymy owocnej pracy uwieńczonej spektakularnymi sukcesami.

oprac. Jacek Biel

foto: GC

Dodaj komentarz