Konfederacja i Zieloni bez subwencji!


W poniedziałek 28 września Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdania finansowe Konfederacji oraz Zielonych.


W przypadku Konfederacji miało miejsce poważne uchybienie księgowe. Jak informuje PKW, komitet wyborczy przyjął „niedozwoloną korzyść majątkową o charakterze niepieniężnym”. Mówiąc konkretnie: „partia Konfederacja Wolność i Niepodległość finansowała kampanię wyborczą utworzonego przez siebie Komitetu (dokonywała na nią wydatków) z pominięciem swojego Funduszu Wyborczego„.


„W przypadku Zielonych przesłanką było przyjęcie środków od osób, które nie spełniają ustawowych wymogów jako darczyńcy na rzecz partii, chodzi przede wszystkim o miejsce zamieszkania osoby, którą zgodnie z ustawą może być tylko obywatel polski mieszkający stale na terytorium Polski. A partia przyjęła środki od osób niespełniających tych wymogów” – wyjaśnił Krzysztof Lorentz, dyrektor Zespołu Kontroli Finansowania Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych. 

Oznacza to, że Zieloni, członek Koalicji Obywatelskiej, przyjmowali pieniądze z zagranicy!


Obie partie zapowiedziały odwołania. Jeśli nie zostaną uwzględnione – zostaną one pozbawione subwencji na najbliższe 3 lata. Sprawozdania pozostałych partii, choć nie bez zastrzeżeń, zostały przez PKW przyjęte.

Christopheros

Get involved!

Comments

No comments yet