„Jak ONI się szczepią”. Kilka przykładów działania maszyny propagandowej w celu akwizycji TERAPII GENOWEJ nazywanej szczepieniem

Oprac. Es.

Dodaj komentarz