„Jak ONI się szczepią”. Kilka przykładów działania maszyny propagandowej w celu akwizycji TERAPII GENOWEJ nazywanej szczepieniem

Oprac. Es.

Get involved!

Comments

No comments yet