Hit czy kit? Nowy spot promujący Warmię i Mazury za ponad 200 tys. zł

Spot promocyjny samorządu województwa warmińsko-mazurskiego został wyprodukowany przez Studio Filmowe M5 z Warszawy. Koszt spotu wyniósł 130 tys. zł. 

8 lutego 2020 roku w 49 kinach sieci Helios na terenie Polski rozpoczęła się emisja nowego spotu promującego województwo warmińsko-mazurskie w bloku reklamowym przed emisją filmów (30 sekund). Potrwa prawie trzy tygodnie i dotrze do co najmniej 400 tys. widzów. Koszt kampanii to 74 tys. zł.

Równolegle rozpoczęła się promocja regionu i jego atrakcji w mediach społecznościowych za granicą (w Wielkiej Brytanii, Niemczech i na Litwie) na kanale Facebook pod nazwą mazury.travel oraz w Polsce na kanałach Facebook, Instagram, Twitter, a także na kanale YouTube pod nazwą mazury.travel

Całość kampanii reklamowej kieruje osoby zainteresowane na stronę www.mazury.travel.

Źródło: tko.pl

Dodaj komentarz