Grunt dla Kościoła wywołał ostre tarcia w radzie miasta Szczecin

Po tym jak szczecińscy radni z PiS opowiedzieli się za wsparciem przez miasto zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości, ich przeciwnicy z klubu KO wystąpili z kontrpropozycją. Chodzi o rozpalającą ostatnio emocje radnych sprawę projektu bezprzetargowego przekazania w użytkowanie wieczyste na rzecz sióstr kalkutek gruntu oraz sprzedaży stojących na nim użytkowanych przez nie od kilkudziesięciu lat budynków, za symboliczną kwotę(z 99-cio procentowym upustem). Przeciwni temu radni z klubu KO zaproponowali przejęcie przez miasto, oczywiście z równie korzystną bonifikatą, gruntów od Kościoła. Ich zdaniem władze powinny zainteresować się raczej wykupem terenu należącego do archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej przy parku Kasprowicza, pomiędzy ogrodem różanym, a siedzibą kurii metropolitalnej i seminarium duchownego za symboliczny … 1 procent jego wartości.      


Więcej na stronach:    https://gs24.pl/a-moze-tym-razem-to-szczecin-kupi-grunt-od-kosciola-z-bonifikata-propozycja-radnych-ko/ar/c3-15338560

https://24kurier.pl/aktualnosci/wiadomosci/radni-pis-o-nieruchomosci-dla-siostr-misjonarek-milosci/

Oprac. BC

Źródło:    
https://gs24.pl/a-moze-tym-razem-to-szczecin-kupi-grunt-od-kosciola-z-bonifikata-propozycja-radnych-ko/ar/c3-15338560

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz