Gersdorf i spółka rozmaślona przed Trybunałem Konstytucyjnym (+video)

  1. Prerogatywy Prezydenta dotyczące mianowania sędziów są nienaruszalne. Sąd Najwyższy dopuścił się nadużycia negując nominacje sędziowskie oraz próbując je recenzować.
  2. Gersdorf dopuściła się dużego wykroczenia przenosząc język publicystyczny do Trybunału. Bez żadnej podstawy prawnej Gersdorf podważała kompetencje Trybunału Konstytucyjnego.
  3. Nikt z Sądu Najwyższego oraz od Rzecznika Praw Obywatelskich nie miał odwagi przyjść na rozprawę i wytłumaczyć o co im chodzi.
  4. Odroczenie rozprawy do 12.03.2020
Trybunał Konstytucyjny rozstrzyga spór kompetencyjny

Trybunał Konstytucyjny rozstrzyga spór kompetencyjny między Sejmem RP a Sądem Najwyższym oraz między Prezydentem RP a Sądem Najwyższym

Publiée par Newsweek Polska sur Mardi 3 mars 2020

EB

Dodaj komentarz