Wrocław promuje niskoemisyjne źródła energii

Wrocław planuje przedłużyć na kolejne trzy lata zwolnienia z podatku od nieruchomości dla właścicieli budynków podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła czy rekuperatora.

Zmienią się również zasady przyznawania zwolnienia. Miasto zachęca w ten sposób do instalacji niskoemisyjnych źródeł energii.

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej (piątek, 20 listopada), pod głosowanie trafi nowa uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków lub ich części podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, gruntowego wymiennika ciepła, rekuperatora lub pompy ciepła.

Poprzednia uchwała miała obowiązywać do końca grudnia 2020 roku. Miasto chce przedłużyć możliwość zwolnienia na nowych zasadach do 2023 roku.

Nowe zasady

– Chcemy umożliwić naszym mieszkańcom korzystanie z możliwości zwolnienia po to, by wspierać inwestycje związane z niskoemisyjnymi źródłami energii

– mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

– Przy okazji uprościmy możliwość wnioskowania, nie trzeba będzie uzyskiwać dodatkowych zgód. Uznajemy również, że środki pochodzące z kredytów i pożyczek mogą być zaliczane do tzw. nakładów własnych

– dodaje prezydent.

– Po zmianach, możliwe będzie złożenie zgłoszenia o zwolnieniu w innym roku, niż zostały poniesione koszty związane z zakupem lub montażem instalacji. Obecnie taka możliwość była wyłącznie do końca roku, w którym zostały poniesione koszty. Okazywało się jednak, że część podatników nie była w stanie złożyć potrzebnych dokumentów

– podkreśla Marcin Urban, skarbnik Wrocławia.

Z uwagi na sytuację związaną ze stanem epidemii i pogorszeniem sytuacji finansowej miasta – dla wniosków złożonych po 1 marca 2021 roku, wysokość zwolnienia będzie wynosiła do połowy kosztów inwestycji (nakładów pomniejszonych o finansowanie uzyskane ze środków publicznych).

Zmiana nie wpłynie na przyznane już zwolnienia. Zwolnienie można uzyskać na okres do 5 lat. Co ważne, instalacja powinna działać zgodnie z przeznaczeniem przez cały okres trwania zwolnienia. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest poniesienie nakładów na niskoemisyjne źródła energii w wysokości co najmniej 15 tys. złotych brutto.

Eko-rozwiązania coraz popularniejsze

Zainteresowanie we Wrocławiu niskoemisyjnymi źródłami energii jest bardzo duże i wciąż rośnie. Tylko od początku października 2020 podatnicy złożyli 40 wniosków o zwolnienie, w sumie to już 151 przedsiębiorców i osób prywatnych. Od marca wystawiono ponadto 302 potwierdzenia wpisania inwestycji do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. To jeden z warunków uzyskania zwolnienia.

Łączna powierzchnia związana z działalnością gospodarczą zgłoszona do zwolnienia to ok. 65 tys. mkw. – to teren większy niż osiedle modelowe WUWA i niespełna dwukrotność powierzchni wrocławskiego Rynku. Kwota zwolnień dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w ujęciu rocznym to ponad 1,5 mln zł.

– Wrocław stawia na zieloną energię. Zwolnienie z podatku to wymierna zachęta by stawiać na niskoemisyjne źródła energii

– podkreśla Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju UMW.

– To kolejny program proekologiczny, który proponujemy mieszkańcom obok dobrze znanych programów, takich jak: KAWKA Plus, Termo KAWKA, Złap Deszcz czy program udostępniania kompostowników

– dodaje.

Miasto stworzyło również w zeszłym roku specjalną mapę potencjału solarnego miasta, która wskazuje ilość energii słonecznej padającej na powierzchnię wrocławskich dachów w ciągu roku. To forma zachęcenia mieszkańców do instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych. Mapa może pomóc w podjęciu decyzji o wyborze takich instalacji.

Jak złożyć zgłoszenie o prawie do zwolnienia

Oprac. Es.

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz