Toruń. Wyróżnienie w konkursie Eko-Orły

Gmina Miasta Toruń otrzymała wyróżnienie w III edycji Konkursu Eko-Orły 2020, ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Wyróżnienie przyznano w kategorii Ochrona powietrza – Lider Czystego Powietrza – gmina powyżej 50 tys. mieszkańców. Sytuacja epidemiczna nie pozwoliła niestety na wręczenie go podczas uroczystej gali, jakie organizowane były w latach poprzednich. Okolicznościowy dyplom i list gratulacyjny przesłano pocztą;

Gratulujemy Państwu wyróżnienia w tak prestiżowym wydarzeniu oraz dziękujemy za zaangażowanie w działania na rzecz poprawy stanu środowiska w naszym województwie i zapraszamy do dalszej współpracy – napisał w liście do prezydenta Torunia prezes zarządu WFOŚIGW Ireneusz Stachowiak.

W konkursie brali udział beneficjenci programów funduszu (kategoria Aktywny Beneficjent) oraz samorządy (kategoria Lider Czystego Powietrza). Tegoroczna edycja poświęcona była w całości ochronie powietrza, w związku z podsumowaniem dwóch lat funkcjonowania Programu Czyste Powietrze w województwie kujawsko-pomorskim. Nagrodzono gminy, których mieszkańcy efektywnie włączyli się w realizację programu i do 18.09.2020 r. i podpisali największą liczbę umów o dofinasowanie.

Konkurs odbywał się pod Honorowym Patronatem przez Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtyki.

Aby poznać wszystkich laureatów, przejdź na stronę WFOŚiGW w Toruniu.

źródło: komunikat UM Toruń; https://www.torun.pl/pl/wyroznienie-w-konkursie-eko-orly

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz