Niezwykły widok na dolinę Narwi. Nowe obiekty w parku krajobrazowym

Wieża widokowa oraz „szpital dla zwierząt” – to nowe obiekty w Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi (ŁPKDN). Ośmiometrowa wieża znajduje się w miejscowości Rakowo-Czachy, zaś ośrodek dla zwierząt jest na terenie ŁPKDN w Drozdowie.

– Nie ma w Polsce innego parku krajobrazowego z Ośrodkiem Rehabilitacji Ptaków – podkreślał podczas oficjalnego otwarcia Mariusz Sachmaciński, dyrektor ŁPKDN. – Opiekujemy się przede wszystkim bocianami, ale także innymi gatunkami wodno – błotnymi, drapieżnikami. Możemy także przejściowo, przed przewiezieniem do specjalistycznych ośrodków, zajmować się drobnymi ssakami: młodymi sarnami i łosiami, cielętami jeleni, jeżami. Nie odmawiamy nikomu pomocy, a oznajmiamy, że jesteśmy profesjonalnym ośrodkiem, który ratuje, chroni i przywraca do natury zwierzęta – dodał.

W otwarciu nowych obiektów brali udział m. in., reprezentujące Urząd Marszałkowski Agnieszka Kowalewska i Renata Łapińska z Departamentu Ochrony Środowiska, Edyta Kapowicz z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (PTOP) oraz przewodniczący Rady Parku, były poseł Józef Mioduszewski

– To nowa jakość w Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi. Wieża widokowa ma służyć obserwowaniu populacji  bociana białego wzdłuż Narwi: jak żerując, jak budują gniazda, wychowują  młode. Oczywiście także, wyposażona w urządzenia optyczne  konstrukcja da wgląd w życie doliny Narwi bezcenne w celach edukacyjnych i z punktu widzenia turystyki – poinformowała Sylwia Sokalska z ŁPKDN.

Przypomniała że w Rakowie, od trzech lat można obserwować online życie bocianiej pary – Raczki (przemianowanej ostatnio na Rączkę) i Czacha oraz ich potomstwa.

– Ta budowa nie obyła się bez kłopotów, ale w krytycznym momencie udało się pokonać problemy finansowe dzięki wicemarszałkowi Markowi Olbrysiowi – podkreśla dyrektor Mariusz Sachmaciński. Zachęcał też do uważnego skorzystania z lunety i lornetek. Przy optycznym wspomaganiu można dostrzec chmary drapieżnych ptaków, a dyrektor spodziewa się także odwiedzin tam bielików, które rozpoczęły budowę gniazda w pobliżu.

Jak informuje Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi, wieża widokowa w Rakowie Czachach oraz rozbudowany Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt przy siedzibie Parku w Drozdowie to przedsięwzięcia zrealizowane w ramach prowadzonego w Parku projektowi LIFEciconiaPL pt. „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych Polski wschodniej” oraz dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku i Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i

Źródło: wrotapodlasia.pl

Foto: Maciej Gryguc

Dodaj komentarz