Konsultacje uchwały antysmogowej

Jeszcze tylko kilka dni trwają konsultacje społeczne dotyczące zmian w tzw. uchwale antysmogowej. Organizatorem konsultacji jest Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uwagi można zgłaszać pisemnie i mailowo.

18 maja 2021 r. uchwałą nr 19/740/21 Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego przyjął projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko–pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Projekt zakłada m.in. wprowadzenie na terenie miasta Bydgoszczy zaostrzeń odnośnie eksploatacji kotłów na paliwo stałe w budynkach, dla których istnieje możliwość przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

Dla ww. budynków zakłada się:
·         od 1 stycznia 2022 r. –  brak możliwości eksploatacji nowych kotłów na paliwo stałe;
·         od 1 stycznia 2024 r. – zakaz eksploatacji kotłów pozaklasowych (poniżej 3 klasy), co wiąże się z obowiązkiem wymiany sposobu ogrzewania. Przy czym, nie będzie można wymienić na kocioł opalany paliwem stałym;
·         od 1 stycznia 2028 r. zakaz eksploatacji kotłów klasy 3 i 4, co wiąże się z obowiązkiem zmiany sposobu ogrzewania na inny. Nie można będzie wymienić na kocioł opalany paliwem stałym;
·         do 31 grudnia 2036 r. będzie można eksploatować kotły na paliwo stałe spełniające wymagania ekoprojektu lub klasy 5;

Od 1 stycznia 2024 r. zakaz eksploatacji ogrzewaczy pomieszczeń niespełniających wymagań ekoprojektu. Eksploatacja możliwa tylko pod warunkiem, że nie jest to główne źródło ciepła.

Treść projektu dostępna jest TUTAJ

Uwagi można składać pisemnie na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Środowiska
ul. Targowa 13/15
87-100 Toruń

oraz mailowo: antysmog@kujawsko-pomorskie.pl.

Konsultacje trwają do 11 czerwca br. 

źródło: komunikat UM Bydgoszcz. https://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/konsultacje-uchwaly-antysmogowej/

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz