Do 31 maja UM Włocławek przyjmuje wnioski o dofinansowanie wymiany pieców – kopciuchów

Urząd Miasta Włocławek informuje, że do 31 maja 2020 roku przyjmowane są wnioski o dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Włocławka.

Osoby zainteresowane wymianą pieców węglowych mogą zgłaszać się do Urzędu Miasta Włocławek.

Dotacja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie miasta Włocławek (np. własność/współwłasność/użytkowanie wieczyste nieruchomości). Dofinansowanie dotyczy wyłącznie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, szeregowej i bliźniaczej.

Warunkiem koniecznym do skorzystania z dotacji celowej jest posiadanie czynnego ogrzewania węglowego.

Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji w wysokości 4 000 zł. Dotacja przekazywana będzie w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu. Dotacja obejmuje: zakup, montaż i uruchomienie nowego źródła ciepła.

Wnioski należy składać w następujący sposób:

– w budynku Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, główny hol, poprzez wrzucenie wniosku bezpośrednio do urny,

– poprzez wysłanie wniosku pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Włocławek Wydział Środowiska ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek,

– poprzez przesłanie wniosku na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Włocławek na platformie ePUAP: /umwloclawek/skrytka

Więcej informacji na temat programu można uzyskać pod adresem: http://www.bip.um.wlocl.pl/dotacja-na-wymiane-ogrzewania-2020/

Źródło: wloclawek.pl

Dodaj komentarz