Czy prezydent Szełemaja fałszuje zeznania a lokalne CBA nie reaguje?

Oddział wałbrzyski Stowarzyszenia RKW złożył wniosek do CBA dotyczący nieprawidłowych oświadczeń majątkowych Prezydenta Wałbrzycha R. Szełemeja, celowego ukrywania przez niego bardzo dużych dochodów,

Dodatkowego smaku dodaje fakt, że lokalne CBA nie jest zainteresowane ta sprawą. Na bezczynność lokalnego CBA też złożyliśmy powiadomienie do centrali CBA w Warszawie.

Ruch Kontroli Wyborów, Ruch Kontroli Władzy

Oddział Stowarzyszenia RKW w Wałbrzychu

Ryszard Jordan

ul. Katowicka 3 lokal 9

58-303 Wałbrzych

(adres do korespondencji)

e-mail. ruch.kontroli.wladzy.walb@gmail.com

            

 

                                                                                 Wałbrzych    20.05.2018

 

 RKW /OW.SR.13.5.18

 Pan Bogdan Sakowicz

 Zastępca Szefa CBA

 

 Centralne Biuro Antykorupcyjne

 Al. Ujazdowskie 9

00-583  Warszawa

 

                                                       Szanowny Panie

 

W dniu 16. 03. br., z-ca przewodniczącego Oddziału Stowarzyszenia Ruch Kontroli Wyborów, Ruch Kontroli Władzy Oddział w Wałbrzychu, dalej RKW, G. Sar, złożył osobiście w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym Delegatura we Wrocławiu, ul. Rodakowskiego 6., 51-637 Wrocław, dalej CBA, Wniosek o wszczęcie postępowania sprawdzającego Oświadczeń majątkowych prezydenta miasta Wałbrzycha, kserokopia Wniosku w załączeniu, Romana Szełemej, dalej RS.

We wskazanych przez RKW Oświadczeniach majątkowych z lat: 2015, 2016 i 2017, RS zataił ilość miejsc pobierania wynagrodzenia.

Korektę Oświadczenia majątkowego z dnia 27.04.2012r., gdy RS był już prezydentem miasta Wałbrzycha, wypełnił prawidłowo, tj., wskazał w punkcie VIII tej korekty, dochód uzyskany z pracy w Szpitalu im. Sokołowskiego w Wałbrzychu.

RS do dnia dzisiejszego pracuje w Szpitalu im. Sokołowskiego w Wałbrzychu a fakt ten zataja, tzn., nie ujawnia przychody z tego źródła, mimo ustawowego obowiązku, w Oświadczeniach majątkowych za lata 2015, 2016 i 2017.

W naszym Wniosku o wszczęcie postępowania sprawdzającego Oświadczeń majątkowych prezydenta miasta Wałbrzycha, Romana Szełemej, prosiliśmy CBA o odpowiedź o sposobie załatwienia sprawy.

Pomimo naszego monitu z dnia 18.04.2018 roku, do dnia dzisiejszego, tj. do 20.05.br .,   nie otrzymaliśmy odpowiedzi od CBA Delegatura we Wrocławiu.

Ponadto, w dniu 23.11. 2017 r., RKW złożył w Prokuraturze Rejonowej w Wałbrzychu, Zawiadomienie o podejrzeniu możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta miasta Wałbrzycha, Romana Szełemej.

Na wniosek G. Sar, pokrzywdzonego, o przekazanie prowadzenia dochodzenia/śledztwa poza zasięg macek Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, gdzie RS bryluje wespół z G. Schetyną, np. do Poznania czy Katowic, prokurator Rejonowy w Wałbrzychu, Marcin Witkowski, przekazał prowadzenie śledztwa – w celu „zamiecenia pod dywan” sprawy odpowiedzialności RS z art. 231 kk w zw z innymi – do prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie.

Prokurator Białek z prokuratury Rejonowej z Dzierżoniowa „proceduje” a raczej „celebruje” prowadzenia śledztwa w ten sposób aby przed wyborami samorządowymi nie zakończyć śledztwa i nie wnieść aktu oskarżenia p-ko RS, aby RS mógł wziąć udział w wyborach na  prezydenta m. Wałbrzycha i aby sprawa niedopełnienia obowiązków służbowych przez RS (która wiąże się/wynika z przemęczenia RS pracą w Szpitalu im. Sokołowskiego w Wałbrzychu, vide powyżej) u l e g ł a przedawnieniu.!

Ponadto, już prokurator Białek czyni przygotowania do próby „zamiecenia sprawy – niedopełnienia obowiązków przez RS – pod dywan”, vide: kserokopia Zawiadomienia o wszczęciu śledztwa z dnia 27 marca 2018 r., kserokopia Zawiadomienia w załączeniu, pisząąc, cyt.: „…niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy publicznych…”.

Dlaczego prok. Białek próbuje „skręcić” śledztwo do wyimaginowanych „funkcjonariuszy publicznych” a nie pisze : „…niedopełnienia obowiązków służbowych przez prezydenta m. Wałbrzycha Romana Szełemej.? Dlaczego.? !

Dlatego żeby „sprawę zamieść pod dywan.! Mam nadzieję, że czyni to za darmo.! Nie z Polecenia i dla osiągnięcia osobistej korzyści tylko z przekonania.

Sygn akt w Prokuraturze Rejonowej w Dzierżoniowie : PR 2 Ds.59.2018

Prosimy o zajęcie się sprawą i udzielenie nam odpowiedzi o sposobie załatwienia sprawy.

W dniu dzisiejszym Prezydent A. Duda powiedział w Stoczni gdański8ej:

będziemy budować Polskę równych a nie równych i „równiejszych”. Chcemy w to wierzyć.

Prosimy o załatwienie sprawy i powiadomienie nas o sposobie załatwienia sprawy.

Załączniki:

1.) Kserokopia Zawiadomienie z dnia 27 marca 2018 r.

2.) Ksero Wniosku z dnia 13.03.2018r., złożony w CBA Delegatura Wrocławska dnia 16-03-2018r.

3.) Ksero Odpowiedzi Dyr Szpitala im Sokołowskiego na Wniosek Zarządu Powiatowego PSL (nie mamy innego), że RS pracuje w Szpitalu na 0,26 etatu, tj. 42 godź miesięcznie i zarobił za te 0,26 etatu w 2017 roku 252,252.89 zł czyli, gdyby pracował na cały etat w Szpitalu im Sokołowskiego w Wałbrzychu, zarobiłby w 2017 roku około 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) .

4.) Ksero podziękowań PSL za odpowiedź na Wniosek.

Przewodniczący RKW WAŁBRZYCH

                Ryszard Jordan