Co szykuje masoneria na 2020 rok ? wywiad z Bogdanem Doboszem (wideo)

Na kanale YouTube Tomasz Sommer przeprowadził wywiad z Bogdanem Doboszem – polskim dziennikarzem, publicystą, pisarzem i działaczem NZS mieszkającym we Francji. Korespondentem Najwyższego Czasu!

Głównym przedmiotem wywiadu jest specjalny dokument przygotowany przez masonerię, opublikowany oficjalnie na portalu masonerii, przedstawiający oficjalne cele organizacji.

25 tez na XXI wiek

Postęp, złudna wiara w człowieka, nienawiść do życia i do religii oraz umiłowanie marksistowskich bzdur znajduje swoje ujście w następujących żądaniach:

Postulat wprowadzenia dnia laicyzmu do kalendarza – 9 grudnia
Wprowadzenie karty laickości – wpisanie kart ustawy z 1905 roku o laickości do konstytucji francuskiej.
Formacja laicka urzędników, dyrektorów szkół, policjantów, żołnierzy i innych urzędników publicznych

W kolejnych punktach żąda się wprowadzenia zasad laicyzmu na podstawie ustawy o rozdzieleniu państwa od Kościoła z 1905 roku, na terytorium całej Francji – chodzi o tereny zamorskie oraz Alzację i Lotaryngię, gdzie obowiązują konkordaty.

Kolejnym, z szokujących postulatów, jest żądanie depenalizacji bluźnierstw przeciwko religii, przeciwko Panu Bogu.

Postulat wprowadzenia totalnej laicyzacji w szkolnictwie wyższym. Tu jest postulowany szereg działań, jak np. odebranie nazwy „uniwersytet” uczelniom i instytucjom katolickim nadającym tytuł magistra teologii. Państwo, według masonerii, nie powinno nadawać tytułów naukowych związanych z teologią.

Pan Bogdan Dobosz przytomnie zauważa, że w przeszłości, w średniowieczu – aby uniwersytet mógł mieć nadaną nazwę uniwersytetu należało posiadać właśnie wydział teologii (bez którego otwarcie uniwersytetu było niemożliwe). Teraz będzie zabronione, aby uniwersytetem nazywać uczelnię posiadającą wydział teologii.

Masoneria żąda osobnego czasu antenowego – tak jak mają w telewizji różne związki wyznaniowe.

Najpoważniejszymi jednak postulatami są:
– wprowadzenia powszechnej eutanazji
– rozciągnięcia eutanazji na dzieci
– oczyszczenie ruchu olimpijskiego z jakiegokolwiek przejawu religijności
– wprowadzenia neutralności religijnej w zakładach pracy
– zerwanie wszystkich konkordatów ze Stolicą Apostolską
– likwidacja świąt katolickich
– likwidacja kalendarza katolickiego

Na co jednak należy zwrócić uwagę – ważnym punktem dla masonerii jest ekologia – „ekologia ma być nośnikiem harmonii nowego świata”. Stąd poparcie dla programu zielonego ładu, transformacji ekologicznej.

Oczywiście całe te wspaniałe marksistowsko – masońskie wynalazki, tak jak rewolucja bolszewicka, mają być wyeksportowane do Europy – a później na cały świat – jest to kolejny postulat.

Vademecum dla merów – poradnik laickości

Lokalne władze miały problem z określeniem laickości – z jej interpretacją – i masoneria postanowiła wydać poradnik, jak należy rozumieć laickość.

Obydwaj przewodniczący organizacji zrzeszającej merów byli masonami.

Pan Bogdan Dobosz – dla zobrazowania absurdu tego „dokumentu” przytacza przykład gminy; jeżeli na swoim terenie chce urządzić koncert muzyki sakralnej (lub zawierającej treści religijne) lub zorganizować wystawę poświęconą sztuce sakralnej… to musi to przepleść dziełami, muzyką, obrazami – o treści laickiej.

Jeżeli organizator nie stosowałby się do tych nakazów – nie ma prawa do żadnej dotacji. Dobrze, że do więzienia nie nakazują zamykać – ale to tylko kwestia czasu.

Bardzo restrykcyjnie podchodziłoby się do naruszania świeckości gminy – do takowego należałoby przeprowadzenie procesji religijnej (ale takowym nie jest nawoływanie muezinów do porannej modlitwy w Nicei). Naruszeniem świeckości – według masonów – są pielgrzymki, święcenie sal – a nawet przystanków.

Pan Bogdan Dobisz opowiada o jeszcze wielu innych aspektach postępu marksizmu – wolnomularstwa.

Jeżeli komuś nie pasuje porównanie masonerii do ideologii marksistowskiej to niech zwróci uwagę na to, że, tak jak w krajach dawnego bloku sowieckiego, tak teraz masoneria proponuje wprowadzenie świeckich (?) obrządków np. świeckiego „chrztu”.

O tym, wielu innych absurdach, dowiecie się Państwo z wywiadu – warto zobaczyć jak najszybciej, zanim zniknie w imię wolności, równości i braterstwa z internetu.

Zapraszamy do obejrzenia całości wywiadu:

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=qvz2w3BZxzU

Dodaj komentarz