Clinton musi zostać osądzona – nieosiągalny w PRLbis poziom mediów USA

Co oznacza wolność mediów i wolność dziennikarza w USA – czy ktokolwiek z „naszych” dziennikarzy kiedykolwiek pozwoliłby sobie na takie mocne i merytoryczne wystąpienie wobec kogokolwiek z żyjących i wpływowych polityków???

Media „narodowe” płaszczą się wciąż przed postkomuną gryząc ją jedynie po kostkach i poruszając trzeciorzędne kwestie, tu mamy przykład dziennikarza, który wskazuje na matactwa najpotężniejszych służb, ludzi z samego szczytu władzy w USA i domaga się postawienia przed sądem najważniejszych osób w państwie.