Bilbord w obronie uchodźców pojawił się przy przejściu granicznym w Terespolu

Nieopodal przejścia granicznego Terespol-Brześć pojawił się bilbord z napisem ”Przepraszamy – granica praw człowieka”. Za tą akcją stoją Amnesty International, Fundacja Nasz Wybór, Fundacja Polska Gościnność, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Migrant Info Point, Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej oraz Stowarzyszenie Nomada i portal Uchodźcy.info.
Wyżej wymienione organizacje powołały konsorcjum organizacji społecznych działających na rzecz uchodźców i migrantów i przeprasza za “łamanie praw człowieka przez polskie władze”.

– Naszą misją jest działanie na rzecz uchodźców i migrantów, by każdy mógł w pełni korzystać ze swoich praw i wolności. Chcemy tworzyć szeroką platformę do wspólnych działań, wymiany doświadczeń, podnoszenia jakości pracy i debaty publicznej w obszarze migracji i integracji w Polsce – twierdzi konsorcjum.

Aktywistom nie podoba się, że “funkcjonariusze Straży Granicznej w Terespolu, którzy prowadzą odprawy, ignorują prośby uchodźców o ochronę międzynarodową, a tym samym nie dopuszczają ich do złożenia wniosku o udzielenie statusu uchodźcy. Cudzoziemcy, którzy starają się o ochronę międzynarodową, są odsyłani na Białoruś, która nie jest dla nich bezpiecznym miejscem”.

KOMENTARZ

Zacznijmy od początku. Przede wszystkim nikt w Polsce nie złamał ani jednego prawa komukolwiek, gdyż opisywani przybysze nie dostali się na terytorium Polski. Mówienie zatem, że w Polsce łamane są prawa i wolności człowieka, jest kompromitującym autorów tych insynuacji rozmijaniem się z prawdą.

Następnie – nieprawdą jest twierdzenie, iż Białoruś nie jest krajem bezpiecznym. W świetle prawa międzynarodowego uważa się, iż kraj który nie prowadzi działań wojennych, ani nie ma miejsca wewnętrzny konflikt zbrojny, jest krajem bezpiecznym.

Jeśli ktoś twierdzi, że na Białorusi panuje dyktatura i dlatego nie jest tam bezpiecznie i jednocześnie nie protestuje, że Turcja uważana jest za kraj bezpieczny, w którym może przebywać kilka milionów uchodźców, nie jest zbyt szczery…

red.

Źródło:

Dodaj komentarz