90 mln zł w obligacjach Skarbu Państwa dla Uniwersytetu Ekonomicznego

90 mln zł obligacji Skarbu Państwa trafi do Uniwersytetu Ekonomicznego (UEK) w Krakowie. Symboliczny czek uczelnia otrzymała w piątek od MNiSW. Władze uczelni zapowiedziały, że pieniądze posłużą do budowy nowoczesnego obiektu o charakterze edukacyjno-konferencyjnym.

Jak powiedział dziennikarzom rektor elekt UEK prof. Stanisław Mazur, środki z obligacji zostaną wykorzystane na budowę jednego z najnowocześniejszych obiektów o charakterze edukacyjno-konferencyjnym na terenie kampusu uczelni. Rektor elekt chciałby, aby budynek był gotowy na stulecie uniwersytetu przypadające w 2025 r.

Zanim jednak powstaną konkretne i wiążące projekty nowoczesnego i – jak podkreślił rektor elekt – ekologicznego budynku, zostanie przeprowadzone referendum wśród pracowników uczelni. W referendum, planowanym na październik albo listopad, pracownicy wypowiedzią się nt. budynku i tego, co znajdowałoby się w nim.

Wstępny projekt obiektu zakłada, że będzie on liczył dziewięć pięter. W obiekcie miałoby być – jak powiedział rektor elekt – „zintegrowane centrum obsługi studentów”, pozwalające im w jednym miejscu wypełnić różne formalności; dwa piętra mogłyby zająć sale konferencyjno-kongresowe. W budynku prowadzone byłby zajęcia z udziałem zagranicznych gości. Możliwe, że do obiektu przeniesione zostałyby zasoby biblioteczne, które uczelnia chce zdygitalizować.

Konkurs na projekt architektoniczny, który uczelnia ogłosiłaby po uzyskaniu odpowiednich zgód i dopełnieniu formalności, miałby charakter międzynarodowy. Rektor elekt chciałby, aby nowy budynek był „perełką architektoniczną” w mieście.

Szacowany koszt inwestycji to ok. 140 mln zł. W ub. r. UEK otrzymał z resortu nauki 27 mln zł w obligacjach.

W piątek w murach UEK symboliczny czek na 90 mln zł obligacji przekazali władzom uczelni wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Anna Budzanowska oraz były wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. W swoim przemówieniu Gowin podkreślił, że w dobie pandemii Polska musi zdecydować się na nową strategię rozwojową – chodzi o nie tylko o inwestycje zagraniczne oraz rozwój oparty o wzrost konsumpcji stymulowany programami społecznymi, ale i o „wchodzenie w nowe nisze”, a to według byłego wicepremiera jest możliwe dzięki większym inwestycjom w edukację na wszystkich szczeblach. W ocenie byłego ministra nauki obligacje przekazane uczelniom służyć będą całej Polsce.

Kończący kadencję rektora prof. Andrzej Chochół powiedział, że otrzymanie 90 mln zł obligacji jest „chyba najprzyjemniejszym momentem” w jego kadencji. „To bardzo duże pieniądze, szansa na rozwój (…)” – mówił wskazując na potrzebę wzniesienia nowego budynku na terenie kampusu uniwersytetu.

W ubiegłym roku polskie uczelnie otrzymały od MNiSW łącznie 3 mld zł w obligacjach. Pieniądze z wykupu obligacji mogą być przeznaczone na inwestycje lub na spłatę kredytów inwestycyjnych. Finansowe wsparcie trafiło do uczelni w związku z wdrażaniem Konstytucji dla Nauki – reformy systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

  • Źródło:
  • Za: TVP3 Kraków

Dodaj komentarz