18-lecie Klubu Wysoki Zamek – koncert Marcina Wyrostka, Piotra Cufala Zufal

Kilka słów o Klubie:

Mając kontakt ze środowiskiem młodzieży uzależnionej, obserwujemy nasilenie się nowego typu narkomanii,
nie związanej z jakąś określoną subkulturą czy ideologią, ale stającej się powszechnym elementem kultury młodzieżowej opartej w znacznej mierze na zabawie i postawie konsumpcyjnej.
Niepokojący jest łatwy dostęp do narkotyków, ich dystrybucja w kawiarniach i dyskotekach, oraz aktywność dealerów na terenie szkół.

Zjawisko uzupełnia nadużywanie alkoholu.

Stykając się na codzień z osobami, ponoszącymi tragiczne skutki uzależnienia,
poczuliśmy się zobowiązani do podjęcia działań, które mogłyby uchronić wielu z nich spełniając funkcję profilaktyczną, a zarazem proponując alternatywę w zamian za używki i narkotyki oraz związany z nimi styl życia.

Dodaj komentarz