15.10.2023 – wyznaczona została data wyborów parlamentarnych.

„Wybory do Sejmu i Senatu zarządza Prezydent Rzeczypospolitej nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu, wyznaczając wybory na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu” – stanowi Konstytucja RP w art. 98, par. 2.

W przypadku tegorocznych wyborów głosowanie mogło zostać ogłoszone najwcześniej na 15 października, a najpóźniej – 5 listopada. Z wyznaczeniem daty głosowania wiąże się określenie harmonogramu rejestracji komitetów wyborczych, zgłaszania kandydatów i zbiórki podpisów.