Powstrzymajcie forsowanie aborcji, ideologii gender i radykalnej edukacji seksualnej w ramach CSW ONZ 65.

graf.: CITIZENGO.ORG

Z takim przesłaniem, jak w tytule, pojawiła się petycja na stronie CitizenGO.org

O co chodzi ?

Komunizująca Organizacja Narodów Zjednoczonych z siedzibą w Nowym Jorku zwołuje, w dniach od 15 do 26 marca, 65. doroczną Komisję ds. Statusu Kobiet (CSW).

Komisja ta nie wywiązuje się ze swojej podstawowej powinności, czyli pomocy kobietom na całym świecie.

Na podstawie wczesnej wersji projektu dokumentu, z którym mógł zapoznać się nasz zespół CitizenGO, 65 posiedzenie Komisji CSW skupi się na forsowaniu aborcji, promowaniu agendy LGTB, popieraniu radykalnego feminizmu w przestrzeni politycznej, oraz narzucaniu tzw”. kompleksowej edukacji seksualnej” oraz ideologii gender w programach nauczania dla dzieci już od wieku przedszkolnego.

Ostatniego dnia posiedzenia odbędzie się głosowanie nad dokumentem z rekomendacjami dla poszczególnych krajów, który ONZ wykorzystuje następnie do wywierania presji na kraje członkowskie.

To jest ta sama taktyka, którą radykalni aktywiści pracujący w ONZ zastosowali w przeszłości: w 2018 roku, kiedy argentyński senat zagłosował przeciwko wprowadzeniu prawa dopuszczającego aborcję, „niezależni eksperci” ONZ potępili decyzję organu władzy suwerennego państwa jakim jest Argentyna, argumentując, że kraj nie wypełnił w ten sposób swojego zobowiązania do promowania tzw. praw seksualnych i reprodukcyjnych kobiet.

Język użyty w niektórych paragrafach zaleceń, które zamierzają zatwierdzić, próbuje ukrywać ich prawdziwe intencje:

  • „Zagwarantowanie dostępu do zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych (SRHR)”: oznacza to de facto prawo do aborcji na żądanie i promocję aborcji farmakologicznej przeprowadzanej w domu ze względu na Covid-19.
  • „Eliminowanie przemocy online wobec kobiet, poprzez nałożenie na media, oraz firmy prowadzące platformy mediów społecznościowych, odpowiedzialności za usuwanie takich treści”: oznacza to w rzeczywistości eliminację treści pro-life, jako przemocowych i zagrażających prawom kobiet.
  • „Skierowanie finansowania do organizacji kobiecych i ruchów feministycznych”: oznacza to w praktyce więcej pieniędzy z naszych podatków dla radykalnych, antyrodzinnych, występujących przeciwko życiu dzieci nienarodzonych, organizacji feministycznych.

Organizatorzy proszą o podpisanie petycji do liderów grup negocjacyjnych w CSW, żądając, aby wyeliminowali paragrafy, które narzucają radykalną feministyczną agendę i promują aborcję oraz indoktrynację ideologią gender.

Jak brzmi petycja ?

Jej pełny tekst znajduje się pod tym linkiem.

Petycja, w niezwykle wyważony sposób, wnosi o usunięcie wpisów proponujących mordowanie dzieci jako rozwiązania problemów kobiet – a dodatkowo proponuje dodania paragrafu dotyczącego „zapewnienia wsparcia dla macierzyństwa” – tylko tyle i aż tyle.

WIĘC PODPISZ TU!

HeMo

źródło: https://citizengo.org/pl/fm/201011-powstrzymajcie-forsowanie-aborcji-ideologii-gender-i-radykalnej-edukacji-seksualnej-w

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz