W Trzebiczu dzięki inicjatywie mieszkańców ma szanse powstać muzeum pisanek

Ozdabianie wielkanocnych jaj, symbolizujących odrodzenie to wielowiekowa tradycja, która współcześnie sprawia wielką frajdę nie tylko dzieciakom, a techniki ich zdobienia czy barwienia są coraz bardziej wymyślne. Pisanki i kraszanki, na których odbija się nie tylko natura artysty, ale i duch czasów mogą wiele powiedzieć o kultywowanych tradycjach, ale i na podstawie używanych materiałów zdobniczych o stopniu rozwoju cywilizacji.         

Stały się one tak ważnym elementem kultury i tradycji, że zasłużyły sobie na specjalne ekspozycje. Najbardziej znane na świecie muzeum pisanek znajduje się w Kołomyi na Ukrainie, gdzie można podziwiać okazy z całego świata, ale w Polsce również mamy słynące ze swoich zbiorów muzeum w Ciechanowcu, którego powstanie, jak czytamy w portalu poza-domem.pl nie byłoby możliwe bez pary prywatnych kolekcjonerów. Irena Stasiewicz-Jasiukowa i Jerzy Jasiuk, którzy w ciągu 35 lat zebrali kolekcję składającą się z ponad … 1000 niezwykłych okazów przekazali ją tworzonej instytucji. W najsłynniejszym polskim muzeum pisanek również znajdują się zdobione jaja z różnych zakątków świata i różnych kultur. Co ciekawe są to nie tylko jaja kurze, kacze czy gęsie, ale również mew, kolibra, emu, a nawet pingwinów.           

Być może wkrótce lubuski Trzebicz, w którym co roku już od ośmiu lat odbywa się Gminny Konkurs Tradycji Wielkanocnych i mieszkają w nim wielcy miłośnicy pisankarstwa, stanie się kolejnym ośrodkiem kultywowania tej tradycji na mapie Polski, bowiem lokalni mieszkańcy myślą o stworzeniu u siebie muzeum sztuki zdobienia wielkanocnych jaj. Jak donosi portal gorzow.tvp.pl wielu trzebiczan nie tylko bierze co roku udział w konkursach pisankarstwa, ale również posiada spore kolekcje pisanek i kraszanek, które mogą być dobrym początkiem dla nowego muzeum. Jest już nawet pomysł jego lokalizacji w pomieszczeniach świeżo wyremontowanego budynku lokalnego klubu seniora. Pani sołtys złożyła już do urzędu miasta w Drezdenku wniosek o wynajem pomieszczeń na potrzeby muzeum, pod którym podpisali się również członkowie lokalnych organizacji.            

Opracowanie BC 
Źródło:    

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz