POLACY. SKĄD PRZYSZLIŚMY? POSZUKIWANIE KORZENI NARODU – nowa publikacja historyczna

Przedstawiamy autorską rekonstrukcję głównego nurtu naszych narodowych dziejów,  które zaczynają się w odległym czasie prehistorycznym. Są to nasze domniemania dotyczące starożytnych przodków naszego polskiego plemienia, począwszy od epoki lodowcowej aż po czasy pierwszego historycznie zapisanego władcy ludu Polan.                     
                              
Stajemy tu w opozycji do modnej obecnie metody badawczej polegającej na wyrzucaniu do lamusa najstarszych opisów wczesnych dziejów naszego państwa.  Badacze rozczłonkowują źródła historyczne na drobne elementy i następnie sklejają je według nowo wymyślonych algorytmów, przy czym nie uzasadniają w sposób przeko-nujący, dlaczego ten i ów nowy algorytm jest bardziej słuszny, niż wersje, które stworzyli dziejopisowie kilkaset lat temu. Więc w  naszych poszukiwaniach postanowiliśmy omi-nąć rafy tych nowych recept na rekonstrukcję dziejów i spróbować spojrzeć na nasze korzenie przez pryzmat najstarszych zapisków kronikarskich. Zadajemy pytanie: dlaczego informacje sprzed kilkuset lat mają być mniej wiarygodne, niż nowe algorytmy rekon-strukcyjne? Wszak tamci dziejopisowie byli bliżsi czasowo owym zdarzeniom, niż my  – więc dlaczego przekazana przez nich wiedza ma być mniej wiarygodna, niż rekonstruk-cyjne pomysły dzisiejszych uczonych?
 
Wissecki i Wólski

Publikację można zamówić:

https://www.motyleksiazkowe.pl/literatura-faktu/54376-polacy-skad-przyszlismy-poszukiwanie-korzeni-narodu-9788396313010.html

Dodaj komentarz