Plac w Częstochowie zyskał imię Samuela Willenberga

fot.: Samuel Willenberg (2013) / Wikipedia

Patronem częstochowskiego placu przy ul. Strażackiej, na którym stoi pomnik Pamięci Żydów Częstochowian, odsłonięty jesienią 2009 r., został Samuel Willenberg – autor tego upamiętnienia, częstochowianin. Instytut Pamięci Narodowej był jedną z instytucji wspierających inicjatywę nadania nazwy temu szczególnemu miejscu, skąd w czasie wojny wywożono Żydów z getta częstochowskiego.

W roku 2020 Instytut Pamięci Narodowej prowadził roczny projekt wystawienniczo-edukacyjny związany z postacią Samuela Willenberga. Projekt powstał na kanwie sprowadzonych przez Instytut z Izraela 14 rzeźb autorstwa Willeberga, stanowiących światowe dziedzictwo Holocaustu. Rzeźby przedstawiają sceny z obozu zagłady w Treblince.

Wystawa IPN „Obraz Treblinki w oczach Samuela Willenberga” miała na celu nie tylko edukowanie o tragedii Holocaustu, ale także przypomnienie sylwetki autora rzeźb, częstochowskiego Żyda, żołnierza kampanii wrześniowej, więźnia Treblinki, uczestnika buntu w tym obozie, powstańca warszawskiego, a po wojnie orędownika pojednania pomiędzy narodami polskim i żydowskim.

Fragment wystawy z fotografią Samuela Willenberga i rzeźbą – autoportretem Artysty – Warszawa, 28 stycznia 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN)

Po uroczystym wernisażu w Warszawie 28 stycznia 2020 r. z udziałem wdowy po artyście Ady Krystyny Willenberg wystawę pokazano w oddziałach IPN w Lublinie, Krakowie i Kielcach oraz w Gdańsku (w Muzeum Drugiej Wojny Światowej) i Częstochowie (w Muzeum Częstochowskim). Na kanwie wystawy powstał także wirtualny spacer w językach polskim i angielskim, dostępny pod adresem https://lastwitness.eu/

Ekspozycjom w poszczególnych miastach towarzyszyły warsztaty edukacyjne dla młodzieży, opracowane przez edukatorów IPN.

Cieszymy się, że postać Samuela Willenberga zostanie upamiętniona w jego rodzinnym mieście, że będzie przypominała młodym pokoleniom o tragedii wojny i ludzkim bohaterstwie.

POLECAMY: Wystawa „Obraz Treblinki w oczach Samuela Willenberga”

fot.: Samuel Willenberg (2013) / Wikipedia

źródło: https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/121651,Plac-w-Czestochowie-zyskal-imie-Samuela-Willenberga.html

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Samuel_Willenberg

https://youtu.be/orFvL7QzArk

Dodaj komentarz